GALENSKAP. Under år 2019 kommer 123 miljoner skattekronor gå till ett projekt där serbisk polis ska ”utbildas” i genus- och jämställdhetsfrågor.

Under år 2019 kommer den svenska regeringen lägga 123 miljoner kronor på ett projekt där serbisk polis ska utbildas i genus- och jämställdhetsfrågor. Så här beskrivs programmet:

Gender Coach-programmet är ett unikt tillfälle för högre chefer i myndigheter att utveckla sin kompetens inom jämställdhets- och genusintegrering och genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.

Programmet pågår i två år. Genom programmet får deltagarna varsin personlig coach med specialistkompetens, som hjälper till med konkret och direkt tillämpning av jämställdhetsintegrering inom respektive deltagares verksamhetsområde.

Polisen Mats Berggren, som är stationerad i Belgrad och håller i utbildningen, har skrivit om sina upplevelser på twitter. De twitteranvändare som läser om projektet verkar, av kommentarerna att döma, inte vara speciellt imponerade. Användarna frågar sig bland annat om inte pengarna hade gjort mer nytta hos den svenska polisen.

Exakt vilken nytta Gender Coach-programmet kan tänkas göra för serbiens polisstyrka återstår att se.

Källa:
Feministiskt utrikesprojekt: Sverige genusintegrerar serbisk polis för skattemiljoner


  • Publicerad:
    2019-02-20 23:20