INRIKES. En 15-årig nationalsocialist omhändertas enligt LVU, bland annat på grund av att han hamnat i konflikt med omgivningen på grund av sina åsikter, vilket anses vara ”socialt nedbrytande beteende”.

Enligt Sveriges radio har en 15-årig pojke omhändertagits enligt LVU (lagen om vård av unga) efter att han hamnat i konflikt med sin omgivning, detta på grund av sina nationalsocialistiska åsikter. En utredning utfördes efter att en orosanmälan om pojken inkommit till familjenämnden i pojkens hemkommun.

Utredningen konstaterade bland annat att pojken spenderat en stor del av sina dagar till att läsa om nationalsocialismen. Han ska även ha vänt på dygnet och ha reagerat våldsamt när hans föräldrar på något sätt försökt ”tillrättavisa” honom. Enligt utredningen ville även lärare och skolan slippa ha med pojken i klassrumsundervisningen på grund av hans starka åsikter.

Det var förvaltningsrätten som slutligen beslutade att 15-åringen skulle omhändertas. Det påstås i domen att 15-åringen ”på ett mycket okritiskt sätt tar till sig information” från olika källor och att han reagerar starkt när omgivningen ifrågasätter hans uppfattning. Att pojkens politiska åsikter skulle spela in förnekas starkt, trots att man i domen skriver följande:

Att en ung person, som alltjämt går i grundskolan, på detta sätt låter en viss uppfattning – politisk eller av annat slag – dominera tillvaron och kontakten med andra, bör enligt förvaltningsrättens mening kunna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i LVU.

Pojken medger att han har lätt att ilskna till och samtycker till vård, men anser att vård i hemmet är att föredra framför tvångsvård.

Källor:
15-årig nazist tvångsomhändertas
Ung nazist tvångsvårdas efter larm från psykiater


  • Publicerad:
    2017-11-06 21:55