INRIKES. En 16 år gammal pojke ska ha blivit tvångsomhändertagen av sociala myndigheter. Anledningen beskrivs vara hans kopplingar till Svenskarnas parti.

Nättidningen Motgift har publicerat en berättelse om en 16-årig pojke, kallad Karl, från södra Sverige som har blivit tvångsomhändertagen på grund av att myndigheterna ansåg hans nationella engagemang som skadligt.

Han beskrivs inte vara medlem i partiet utan har enbart hjälpt till med exempelvis flygbladsutdelningar när han har kunnat. På senare tid ska han ha hjälpt partiets lokalavdelningen på den ort han bor på.

Man berättar vidare att föräldrarna ska ha hittat material från Svenskarnas parti och sedan kontaktat de sociala myndigheterna. Detta ska ha lett till en två timmar lång konversation med socialen och Karl där Karl slog fast att han inte hade för avsikt att lägga ner sitt engagemang.

En tid senare ska Karl ha ertappats igen av föräldrarna med mer material från partiet. Efter detta dyker två myndighetspersoner upp vid Karls skola men Karl upptäckte dessa och flydde ut bakvägen. Han var därefter på rymmen i fyra dagar.

När Karl vid ett senare tillfälle dykt upp på en födelsedagsfest står socialen där och lurpassar. Dessa ska då ha omhändertagit honom och Karl beskrivs nu sitta inlåst i ett LVU-hem. Karl har inget kriminellt beteende eller drogmissbruk vilket utredningen också beskrivs bekräfta.

Den enda anledningen till tvångsomhändertagandet, som skett med föräldrarnas goda minne, är hans kontakter till den nationella rörelsen.

Källa:
16-åring omhändertagen på grund av sina åsikter


  • Publicerad:
    2014-08-03 01:30