INRIKES En pojke som växt upp på en gård på den halländska landsbygden tvångsomhändertas enligt LVU efter en dom i Förvaltningsrätten. Föräldrarna anklagas bland annat för att ha ”isolerat” pojken från samhället och för att inte ha vaccinerat sitt barn.

Det är Fria tider som skriver om fallet med en familj i Halland som fått sitt barn tvångsomhändertaget med motiveringen att de har ”under en längre tid i stor utsträckning avskärmat sig från samhället”.

Enligt domen ska pojken inte haft ”tillgång till förskola eller förebyggande hälso- och sjukvård i form av BVC, tandvård och vaccinationer” samtidigt som vårdnadshavarna ”uppvisat en oförmåga att sätta barnets behov framför sina egna”.

I domen refereras det till vårdnashavarnas inställning:

De är en familj med stor tro till gud och tillit till naturen och de vill att andra ska respektera deras tro. Som familj har de valt att leva ett avhållsamt liv och deras barn har haft tillgång till allt som är sunt. De anser inte på något vis att de isolerat sina barn. Socialtjänstens tjänstemän anklagar dem utan bevis för att de enbart tänker på sina egna och inte sina barns rättigheter.

Men i en kommentar till domen säger rådmannen Nathalie Lemaire:

— Vårdnadshavarnas beteende såsom helhet ger uttryck för en oförmåga att sätta barnets behov framför sina egna. Det finns därför en påtaglig risk för skada i fråga om barnets hälsa och utveckling. Barnet är därför i vart fall under nuvarande omständigheter i behov av vård och denna vård måste säkerställas med stöd av LVU.