KRÖNIKA. På senare år har den så kallade vänstern vid varje tillfälle kommit att bekämpa USA:s och kapitalismens fiender.

vietnam

Så här kunde det se ut förut. Idag tar demonstrerar vänstern mot alla som är fiender till USA och en liberal världsordning.

På sextiotalet marscherade vänstern i gatudemonstrationer mot kapitalismen och ärkefienden USA. Men det var då det. På den tiden existerade Sovjetunionen med sin marxist-leninistiska kommunism. Idag hyllar vänstern USA och dess hegemoni över världspolitiken. Har vänstern blivit kapitalister? Nej så enkelt är det inte.

Kommunismen var helt beroende av superkapitalister innan den så kallade ryska revolutionen, under revolutionen samt en hel del år efteråt. Kommunismen är en illusion för att förleda arbetare världen över till tron att det är ett verktyg för för deras kamp mot orättmätigt utsugande kapitalister. Trotskij, Lenin och deras anhang fick ju nästan obegränsat med pengar från kapitalister i USA för att sätta igång en revolution i Ryssland och avsätta Tsaren. Tsaren hade vägrat att låta sig bli ansluten till de internationella bankirernas privata centralbanksystem, därför skulle han bort. Detta är fakta som man inte pratar om inom vänstern och därför är okänt för de flesta av dess anhängare.

Allt handlar om pengar och dess makt. Alla som vill slita sig ur det globala finanssystemet och bli självständiga ekonomier bekämpas och likvideras. Det båda världskrigen handlade om pengar. Tyskland ville bli oberoende av utländska bankirer och deras makt. Libyen i nutid är ett annat exempel liksom Saddam Husseins Irak, ayatollornas Iran och nu senast Assad i Syrien. Alla dessa länder fungerade eller fungerar, låt vara under diktatoriskt styre, men de fungerade bra tills de började slå sig ur den globalt styrda ekonomin. De enda som kommer att klara sig är Iran och Syrien, men båda har mäktiga allierade.

För att förstå vänsterns ologiska kurvtagningar måste man ha lite kunskaper om hur det gick till att införa ”proletariatets diktatur” och vem som styrde det hela. Vänstermänniskorna i det stora hela tror säkert att de kämpar för något gott men är till största delen totalt ovetande om hur de blir styrda av vissa grupper med världsherravälde på sin agenda. De enda som på riktigt kan kalla sig vänster idag är gammelkommunister och de som tillhör Kommunistiska Partiet i och med att de inte lagt sig platt för den styrande världseliten och de går sin egen väg.

De som, bakom kulisserna, styrde den ryska revolutionen var bankirerna Jacob Schiff som var agent för Rotschilds, bröderna Paul och Felix Warburg från banken Kuhn-Loeb & Company, Percy Rockerfeller och flera andra. De flesta av de rikaste bankirerna var redan med och bildade Federal Reserve 1913 och hade på så sätt makten i USA i sina händer. Nu skulle Tsaren tuktas och elimineras för sin uppstudsighet att inte vilja inlemma sig i denna monopolistiska ekonomi som skulle styra världen.

Vad hade alla dessa bankirer för gemensamt? Jo alla utom Rockefeller, plus några få andra, var judar. Vilka styrde sedan revolutionen i Ryssland och vilken grupp tillhörde de flesta styrande inom kommunistpartiet? Trotskij var jude och Lenin hade judiska förfäder. De flesta andra av de styrande tillhörde också den judiska stammen vars gruppmentalitet är bland de starkaste inom människosläktet. Det var inte bara i Sovjetunionen som judarna styrde, nästan alla de andra staterna under Sovjets hegemoni var styrda av judar. I polska kommunistpartiet på den tiden talade man nästan enbart jiddisch.

Nu gick det inte så bra för sovjetsystemet som till slut kollapsade av sin egen tyngd och obeskrivliga grymhet. Världsrevolutionen avstannade. Detta hade vissa andra herrar och damer, konstigt nog också av judisk bakgrund, förutsett men ville inte ge upp tanken på världsrevolution eller åtminstone världsherravälde. Man skulle ta över världen på ett annat sätt, nämligen genom kulturmarxismen, den mjuka vägen till totalt herravälde. Sionistiska grupperingar har sedan mellankrigstiden köpt upp allt fler tidningar, lagt under sig radio- och TV-stationer samt tagit över Hollywoods filmindustri. Med media och filmindustri kan man framföra sin agenda och bestämma vad folk skall tycka och tänka. De flesta människor är idag så konditionerade i sina hjärnor att de inte har en tanke på att de är manipulerade 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan. Vem manipulerar alla människor? Ta reda på vilka du absolut inte får kritisera så har du svaret.

Hela världen styrs idag av samma grupper av människor som finansierade och startade den ryska revolutionen. De kallar sig socialister, liberalister, neokonservativa, kulturkonservativa eller vad som går bäst för stunden. Denna bakomliggande makt för fram andra än sina egna medlemmar till maktens toppositioner så att de själva skall synas så lite som möjligt. Verka men inte synas som är ett motto hos familjen Wallenberg är slående. Dessa grupper äger inte bara media, de äger också politiker från alla håll och kanter. De styr socialister likaväl som konservativa eller liberaler, kanske allra helst de senare. När sionistägda USA talar om för folk att Ryssland är den stora fienden så är det sanningen för dagen. Det var likadant när man krossade de ”förfärliga” serberna under Kosovokrisen, eller när Khadaffi utmålades som den störste tyrannen i världen och skulle avsättas. Har USA sagt att det var arabiska islamister som flög in i diverse byggningar i USA den 11 sept 2001 så är det så. Alla tror på vad sionistmedia tillrättalägger såsom sanning, även våra vindflöjlar på vänsterkanten som inte har en aning om vem som styr dem och har styrt under alla år. Därför är det förvirrande att följa vänsterns skarpa svängar speciellt när de flesta av dem själva är omedvetna om vem som verkligen sitter vid ratten.

De enda som går emot strömmen och än idag inte vill inordna sig under judisk makt världen över är nationalsocialister. Det är därför som vi med alla medel bekämpas med lögner, falska bevis och godtyckligt utdelade domar baserade på vad åklagaren bestämt vi verkligen menar och inte vad vi själva sagt och står för. Nationalsocialister är den styrande finanselitens största mardröm, låt oss fortsätta med att vara det! Sundhet och förnuft skall slutligen segra.


  • Publicerad:
    2015-10-24 11:45