RECENSION. Martin Saxlind har läst ”A Fair Hearing”, en bok från Arktos om alternativhögern och dess anhängare och förgrundsfigurer.

Tidigare i år släppte Arktos boken ”A Fair Hearing: The Alt-Right In The Words Of Its Members And Leaders”. Som titeln avslöjar låter boken representanter från alternativhögern komma till tals och beskriva sin rörelse och sina idéer på ett rättvist sätt.

Bakom boken står pseudonymen George T. Shaw som skrivit för- och efterord samt två kapitel i boken. Shaw är uppenbarligen en anhängare av rörelsen och med dagens hysteriska politiska klimat är det nästan otänkbart att någon journalist eller annan offentlig person som inte är en del av alternativhögern skulle våga stå bakom ett projekt som detta.

Boken är uppdelad i fem olika sektioner som består av ett antal kapitel som berör ett gemensamt område från lite olika perspektiv. Den första sektionen beskriver alternativhögerns historiska roll och kontext, den andra innehåller mer personliga reflektioner, den tredje berör några nutida kulturella konflikter som alternativhögern deltar i, den fjärde handlar om alternativhögerns antropologiska slutsatser och den femte och sista sektionen handlar om rörelsens nuvarande kampmetoder.

Alla kapitel är skrivna av mer eller mindre kända personer inom alternativhögern och närliggande politiska kretsar. Bland de mer namnkunniga personerna kan Richard Spencer, Kevin MacDonald och Jared Taylor nämnas. MacDonald och Taylor skrev som förväntat varsitt kapitel i den antropologiska sektionen om jude- respektive rasfrågan. Spencer skrev om det förkastliga i att titta på amerikansk fotboll.

Till skillnad från Logik förlags bok ”Att förstå alternativhögern”, som hade ett mer svenskt fokus, handlar ”A Fair Hearing” mer om den ursprungliga och amerikanska alternativhögern. Detta till trots innehåller den nya boken två kapitel från två svenska skribenter, Daniel Friberg och Marcus Follin. Friberg skriver i sitt kapitel om metapolitik och lyckas på ett bra sätt konkretisera vad som menas med det och hur det faktiskt ska leda till politiska förändringar, något som annars inte alltid framkommer på ett tillfredsställande sätt när ordet metapolitik presenteras som en lösning på alla våra problem. Follins kapitel handlade om porrsurfande ur perspektivet att den som tittar på porr har gett upp jakten på att hitta en partner och att det alltid är fel att ge upp. Tre kapitel i boken handlade förövrigt om feminism och könsskillnader och två av de kapitlen var skrivna av kvinnor.

Tanken med boken är uppenbarligen att sprida alternativhögerns idéer och samtidigt göra reklam för personerna som skriver i boken och deras olika projekt. Trots att jag lyssnar på många poddar och har viss koll på alternativhögern så var vissa av skribenterna i boken förhållandevis obekanta för mig. Jared Howe hade jag till exempel inte hört talas om tidigare och Collin Liddell och Ryan Faulk visste jag inte heller särskilt mycket om. Efter att ha läst boken är jag helt klart sugen på att ta del av mer material från dem.

Även om vissa skribenter såklart är snäppet vassare än andra så är alla kapitel i boken språkligt välskrivna och stilistiskt uppbyggda på ett sätt som avslöjar att det är begåvade personer som författat det man läser. Kapitlen har också en väldigt hanterbar längd, vilket i kombination med det intressanta innehållet gör det lätt att läsa boken.

Jag hade inte velat ta bort någon skribent ur boken, men kan tycka att det hade varit roligt om Mike Enoch eller någon annan från The Right Stuff (utöver Alex McNabb som skrev ett kapitel om konsten att trolla på internet) hade medverkat i boken. Även Andrew Anglin hade kunnat vara ett intressant tillskott. Men det är ändå ett väldigt imponerande spektrum av skribenter som medverkar i boken och det kanske hade varit svårt att få vissa av de mer försiktiga individerna att medverka om mer kontroversiella personer tagits in i bokprojektet. I början av boken fastställs det förövrigt att varje enskild skribent endast står bakom budskapet i sitt eget kapitel.

Är boken relevant ur ett svenskt perspektiv? Mitt svar är ja. Detta eftersom vi lever i en globaliserad värld och mindre kulturella skillnader till trots är de stora problemen som den amerikanska alternativhögern identifierat och kritiserar samma problem som vi har i Sverige och Europa. I inledningen av boken fastställer George T. Shaw tre principiella uppfattningar som han anser är utmärkande för alternativhögern. En väldigt fri och lite förkortad översättning av Shaws principer är:

1. Demografi formar världen. Evolutionen har skapat rasliga och etniska karaktärsdrag som i sin tur har stor inverkan på hur ett visst samhälle utformas. ”Mångfald” och ”mångkultur” i vita samhällen är inte ”berikande”, utan förstör våra nationer.

2. Judefrågan är viktig. Shaw skriver uttryckligen att judar besitter ”obscena mängder makt i västerländska samhällen” och att ”de använder den makten för att skada den vita ursprungsbefolkningen”.

3. Det pågår ett vitt folkmord. Shaw är emot det och anser att ”feminism, mångfald, promiskuitet samt homo- och transsexualitet” bidrar till det låga barnafödandet bland vita människor.

Som nationalsocialist håller jag med om att folket (demografin) formar kulturen, att det finns stora problem med judisk makt och att vårt främsta politiska intresse är att säkra överlevnaden för vårt folk och vår ras.

Jag tycker också att den här boken är ett led i en positiv tendens där frispråkigheten i den framväxande amerikanska alternativhögern har en radikaliserande effekt på Arktos och liknande aktörer i Europa.

Att rida tigern i Evoliansk mening kan ha varit en sund och nödvändig strategi under den senare halvan av förra århundradet, men det är inte längre fallet. Väst blöder, men tigern – den liberala moderniteten – är också döende. Det är dags att hoppa av dess rygg och avsluta dess lidande medan det fortfarande finns en europeisk civilisation att kämpa för.

— Daniel Friberg, Arktos vd, i ”A Fair Hearing”

Utan att stå bakom exakt allt som står i boken kan jag rekommendera den för de som vill förstå alternativhögern och bekanta sig med dess ledande personer. Särskilt den antropologiska sektionen innehåller mycket bra fakta och intressanta teorier som förtjänar mer spridning. Boken går bland annat att köpa här på Arktos hemsida.


  • Publicerad:
    2018-08-11 16:20