POLITISK RÄTTEGÅNG. Ett nytt juridiskt begrepp uppfanns när Nordfronts ansvarige utgivare, Fredrik Vejdeland, åtalades för hets mot folkgrupp.

Den 21 maj var Nordfronts chefredaktör, Fredrik Vejdeland, på rättegång vid Örebros tingsrätt. Som ansvarig utgivare för Nordfront stod han åtalad för hets mot folkgrupp. Åtalet gällde notisen ”Negerpappa stoppade barn i tvättmaskin” och en läsarkommentar till en notis om våld mot invandrare i Grekland.

Under rättegången vägrade Fredrik Vejdeland att svara på frågor som rörde sin egna och Nordfronts politiska inriktning. Vid förhöret med sin advokat Björn Hurtig förklarade han varför:

– Jag anser att det ska råda likhet inför lagen här i Sverige. Likhet inför lagen är en av de viktigaste principerna inom en rättsstat. Då ska det inte spela någon roll vad vi har för ideologisk åskådning.

Åklagaren Fredrik Ingblad ansåg att tingsrätten inte bara skulle bedöma innehållet som sådant utan även bedöma Nordfronts politiska inriktning och tolka syftet bakom publiceringen. När åklagaren förhörde Fredrik Vejdeland förklarade han:

– Sammanhanget där ett yttrande sägs och motivet och syftet har en betydelse för hur man ska bedöma det som sägs.

Fredrik Vejdeland på plats utanför tingsrätten.

Fredrik Vejdeland på plats utanför tingsrätten.

Pär Öberg agerade juridisk bisittare till Fredrik Vejdeland. Han fick tillfälle att göra en kraftfull slutplädering där han misstänkliggjorde tingsrätten för att ha arrangerat en politisk rättegång:

– Ni som sitter här och är nämndemän, ni är politiskt tillsatta och tillhör etablerade partier. Självklart tittar ni på oss och säger ”där sitter två nazister och slingrar sig när dom har hotat och hetsat på internet”. För det är så som de flesta utomstående ser på oss, framförallt politiskt aktiva utomstående. Det som är intressant att titta på i det här fallet är att inkvisitor Ingblad pratar om tolkningsfakta, om att titta på kringliggande saker. Han nämner Adolf Hitler, nationalsocialism och så vidare. Han säger att sidan är nationalsocialistisk och att det är självklart att det påverkar utfallet. Men varför är det självklart? Hur kan det vara självklart att en person med en politisk åskådning ska dömas hårdare än en person som inte har den politiska åskådningen?

– Om ni ska säga er tillhöra en rättsstat som rättvist ska döma människor så ska ni bortse från all så kallad tolkningsfakta. Ni ska titta på de faktiska meningarna som är skrivna här, förklarade Öberg senare i sin plädering.

Jag kontaktar Pär Öberg i efterhand för att ställa två frågor om denna underliga rättegång.

Var det någonting i rättegången som du uppfattade som motsägelsefullt?
– Åklagaren talade mot sig själv när han menade att hela demokratin vilar på respekt för individen och att alla ska respekteras och behandlas lika. Samtidigt förklarade han att vi på Nordfront inte ska behandlas enligt likhet inför lagen. Det var särskilt anmärkningsvärt att han använde sig av begreppet tolkningsfakta. Begreppet i sig blir en logisk motsägelse som borde betraktas som ett hån mot alla juridiska principer.

Vad menade åklagaren konkret när han talade om ”tolkningsfakta”?
– Han hävdade att man måste se på saker i sitt sammanhang och då är det tydligen skillnad på vilken tidning som publicerar ett innehåll. Det är tydligen inte bara innehållet som ska bedömas i sak. Åklagaren menade att notisen ”Negerpappa stoppar sitt barn i en tvättmaskin” utgjorde missaktning mot folkgruppen afrikaner på grund av formuleringar, trots att innehållet i sig saknade bedömningar. Åklagaren hävdade även att Nordfront har en kontext som missaktar samma folkgrupp och att kontexten ska vara en del av tolkningsfakta. Vi lyfte därför fram två andra exempel på artiklar i Nordfront om Malcolm X och Jessie Owens som innehåller positiva bedömningar och gav även ett exempel på en artikel i Aftonbladet där en svart man framställs på ett missaktande sätt. Detta spelade ingen roll enligt åklagaren.

Tillämpning av ”tolkningsfakta”
Om tingsrätten och högre rättsinstanser väljer att gå på åklagarens linje skulle en sådan dom fastslå att det inte råder likhet inför lagen. En sådan rättstillämpning skulle innebära att Aftonbladet kan publicera en artikel som inte döms för hets mot folkgrupp medan en artikel med samma innehåll på Nordfront skulle fällas. En fällande dom skulle användas som ett prejudikat som hotar rättssäkerheten för alla alternativa medier och fristående publicister.


  • Publicerad:
    2013-06-04 19:01