ÅSIKTSLAG. Långsökta härledningar av formuleringar på Nordfront som skulle strida mot ”hets mot folkgrupp” har prövats av Göta hovrätt.

Göta hovrätt fastställer tidigare dom mot Nordfronts chefredaktör, Fredrik Vejdeland, med villkorlig dom och dagsböter som påföljd. Utöver detta tillkommer advokatkostnader. Dock är Göta hovrätt inte enig i sitt domslut.

Genom domen fastställs att politisk hemvist är av betydelse i en domstol. Det är exempelvis skillnad på om en formulering publiceras på Aftonbladet eller om den publiceras på Nordfront.

Domen mot Fredrik Vejdeland avser notisen ”Negerpappa stoppade barn i tvättmaskin” och en läsarkommentar till en notis om våld mot invandrare i Grekland.

Fredrik Vejdeland med advokat Björn Hurtig.

Fredrik Vejdeland med advokat Björn Hurtig.

Åklagaren Fredrik Ingblad har drivit linjen om att det inte är innehållet som sådant utan även Nordfronts politiska inriktning och tolkningen av syftet bakom publiceringen som ska bedömas.

Fredrik Vejdeland har vägrat att förklara Nordfronts politiska inriktning av principiella skäl. I Örebro tingsrätt, den 21 maj 2013, förklarade Vejdeland:

– Jag anser att det ska råda likhet inför lagen här i Sverige. Likhet inför lagen är en av de viktigaste principerna inom en rättsstat. Då ska det inte spela någon roll vad vi har för ideologisk åskådning.

 

Fredrik Vejdeland vid Örebro tingsrätt.

Åklagare Ingblad kallar detta tolkningsfakta, att det som sägs eller skrivs inte ska bedömas i sak utan tolkas i ett sammanhang där även politisk hemvist får en betydelse.

Försvarsadvokaten till Fredrik Vejdeland, Björn Hurtig, har argumenterat för att rätten skulle titta på vad som faktiskt formuleras i läsarkommentaren och notisen. Hurtig har menat att kommentaren som löd ”vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar”, inte per automatik ska tolkas som ett förespråkande av våld mot rasfrämlingar. Dessutom har Hurtig påpekat att ”rasfrämlingar” är ett vida begrepp där ingen specifik folkgrupp utpekas.

Angående ordet ”negerpappa” menade Hurtig att begreppet är för snävt för att dömas. Formuleringen är även individbaserad, vilket enligt Hurtig gör att den enligt lagen faller utanför hets mot folkgrupp.

Fredrik Vejdeland meddelar att det kan bli aktuellt med ett överklagande till Högsta domstolen och att det finns detaljer i domen som kan möjliggöra detta. Han kommenterar saken:

– Det är inte bara vi som tycker att det finns detaljer i domen utan att det rör sig även om en oenig hovrätt.


  • Publicerad:
    2014-03-25 10:26