DJUR OCH NATUR Trots att igelkotten har stora problem finner en dansk studie hopp i gamla igelkottar de fann under en studie kallad ”det danska igelkottsprojektet”. Tidigare hade det äldsta vilda djuret man hittat uppnått nio års ålder men igelkotten Thorvald krossade det gamla rekordet med marginal.

Igelkotten är en art som har haft mycket motgångar de senaste årtiondena. I Sverige är den rödlistad sedan 2020 och kategoriserars som ”nära hotad” och i Storbritannien uppskattar man att den minskat med upp till 50 procent på landsbygden. Så sent som år 2015 befann sig arten i kategorin ”livskraftig”.

I Danmark pågår nu en studie som enligt Natursidan.se kallas ”det danska igelkottsprojektet”. Under 2016 ombads allmänheten att samla in döda igelkottar och skicka dem till det danska igelkottsprojektet för att på så vis öka kunskapen om de taggiga små djuren. Av de djur man fick in var det hela 56 procent som hade blivit överkörda medan 22 procent av igelkottarna dött på viltvårdsanläggningar av diverse skador och 22 procent dött till följd av naturliga skäl i naturen. Trafiken kan således sägas vara den absolut största faran för igelkottarna.

Nytt hopp bland de dåliga nyheterna

Ledaren för projektet heter Sophie Lund Rasmussen och kallar sig även ”Dr Hedgehog”. Vid Oxford University mottog hon hela 697 igelkottar från hela landet och det var i samband med detta som hon gjorde en förvånande upptäckt då hon undersökte åldern på en igelkott vid namn Thorvald. På en igelkott får man fram åldern genom att räkna årsringar i käkbenet.

— Jag minns tydligt den dag då jag räknade 16 årsringar i mikroskopet. Jag blev helt överväldigad och fällde till och med en glädjetår! För om en igelkott kan bli 16 år gammal finns det fortfarande hopp för populationen, kommenterade Rasmussen.

Det tidigare rekordet var således slaget med god marginal. Innan Thorvald kände man bara till att igelkottar i det vilda blev upp till nio år gamla, vilket en hona på Irland hade bevisat enligt Natursidan.se.

En lärdom man drog av den danska studien är att om en igelkott bara överlever sin första tid så har de god chans att bli gamla. De insamlade igelkottarna hade i snitt uppnått 1,8 års ålder och 30 procent dog redan under sitt första år i livet. Men klarade de sina första två år så ”ökade chanserna för dem att leva ett långt liv”. Bland de 697 inskickade djuren fann man även två individer som hade blivit 11 respektive 13 år gamla.