YTTRANDEFRIHET. Den nya grundlagsändringen skulle hindra oppositionella medieaktörer från att ta del av viss information enligt offentlighetsprincipen redan efter valet. Men nu backar Alliansen och kräver istället en ny utredning rörande det hårt kritiserade förslaget.

Nordfront har tidigare skrivit om den hårt kritiserade grundlagsändringen som arbetats fram av regeringen. Enligt förslaget skulle bland annat ”icke-godkända” medieaktörer sluta kunna få ta del av information rörande brott och straff, även om det rörde sig om grundlagsskyddade tidningar med utgivningsbevis.

Då regeringen kommit överens med Alliansen om att klubba igenom grundlagsändringen snabbt – med en omröstning i maj och en direkt efter valet – så verkade allt peka mot att den orwellianska inskränkningen av den svenska press- och yttrandefriheten skulle bli ett faktum redan innan årsskiftet.

Men nu har Alliansen svängt i frågan och kräver istället en ny utredning.

— Vi vill tillsätta en ny utredning. Skälet till detta är att särskild försiktighet måste vidtas när det rör sig om grundlagsändringar, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

Alliansen tycks ha tagit fasta på kritiken mot lagändringen, där man bland annat vill skriva in att endast ”seriös, granskande journalistik” ska få ha samma rätt att ta del av vissa domstolsdokument som all media har idag. Regeringen och dess omfattande byråkrati av jurister och tjänstemän har heller inte riktigt kunnat förklara vad exakt detta innebär i praktiken.

— I regeringens proposition används bland annat formuleringen ”seriös, granskande journalistik”, vilket har fått en del att ställa frågan om olika slags journalistik ska värderas. Det är viktigt att lagstiftningen behandlar alla journalistiska aktörer lika. Även det behöver klarläggas, säger Andreas Carlson, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen.

Socialdemokraterna uppger sig vara väldigt besvikna på sina borgerliga kollegor, och menar att man vikit sig för lätt i frågan.

— Har man kommit överens om grundlagsfrågor så håller man sig också till det. Vi har varit eniga under hela processen. Lägger man minsta lilla tryck orkar de borgerliga inte längre stå upp, det är svagt tycker jag, menar justitieminister Morgan Johansson (S) och tillägger att han i framtiden måste fundera ifall han verkligen kan lita på Alliansen rörande grundlagsändringar.

Som enda parti i riksdagen har Sverigedemokraterna ställt sig kritiska till grundlagsändringen. Istället har man krävt en folkomröstning i frågan, något som dock inget annat parti har nappat på. Nu tar partiet på sig äran för Alliansens tvärvändning.

”Jag är glad över att vi lyckats påverka de övriga oppositionspartierna. Sverigedemokraterna var länge ensamma om att vara kritiska till förslaget om förändrade mediegrundlagar och jag välkomnar alliansens omsvängning”, meddelar Jimmie Åkesson (SD) i en skriftlig kommentar till Expressen.

Då en majoritet för grundlagsändringen inte längre finns i riksdagen kommer förslaget att gå tillbaka till Justitiedepartementet som ska avgöra hur man kommer att gå vidare.

Källa:
Alliansens nobb mot grundlagsändringen


  • Publicerad:
    2018-03-27 23:20