POLITIK. Svenska politiker och tjänstemän oroar sig för att USA lämnar WHO. Men oron är obefogad – finansieringen kommer att fortsätta.

Ann Linde (s) iförd improviserad hijab. Foto: La stampa. Bing Creative Commons.

På onsdagen rapporterade Nordfront att USA:s regering officiellt meddelat Världshälsoorganisationen (WHO) att man lämnar organisationen 6 juli 2021 och från och med då inte längre finansierar WHO.

Det enda som kan hindra det är att Demokraternas presidentkandidat Joe Biden vinner presidentvalet i höst. Han har lovat att första dagen som 78-årig installerad president, åter ansluta USA till WHO – om han blir vald.

Efter att USA:s nuvarande president Donald Trump lät meddela att han hade för avsikt att avbryta samarbetet med WHO – som han säger är en dysfunktionell organisation som dessutom favoriserar Kina framför USA – sade Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell till Dagens Nyheter att Trumps besked var ”djupt olyckligt”.

Den indragna finansieringen – mitt under pandemin – kommer att bli kännbar, menade Tegnell. Därmed gav Tegnell en fingervisning om att pandemin kommer att fortsätta länge till eftersom WHO ännu inte har känt av inkomstbortfallet från USA. Det är först när USA har lämnat som pengarna från Trumpadministrationen sinar i WHO:s egen budgeterade verksamhet.

Tegnell sade att stödet från USA för WHO handlar om oerhört mycket pengar.

Detta stämmer. USA har under räkenskapsåret för 2018 skänkt en uppskattad summa om 281 600 000 dollar plockade från skattebetalarna till WHO – alltså enbart för år 2018.

På onsdagen kommenterade utrikesminister Ann Linde (S) Trumps slutgiltiga agerande i frågan, med ord som uttryckte samma beklaganden som Tegnells.

Det är i ett skriftligt uttalande till TT Linde skriver att det är beklagligt att USA valt att lämna WHO.

Vår relation till USA förändras inte av det amerikanska beskedet men Sveriges inställning är att världen behöver mer samarbete, inte mindre, för att bekämpa gränsöverskridande hot mot människors hälsa”, skriver Linde.

USA är en viktig aktör för global hälsa och för att vi ska kunna ta oss igenom denna pandemi, och framtida sådana, underlättas arbetet om vi gör det tillsammans. Det är en ståndpunkt som Sverige och EU fortsatt kommer att driva, fortsätter hon.

Att USA lämnar WHO får även ekonomiska konsekvenser, skriver SVT.

Oroar sig i onödan

Vännerna Bill Gates och Donald Trump: Globalism i kubik. Bild och kollage: The last american vagabond.

Till många Trump-anhängares ohöljda glädje, innebar presidentens beslut att lämna WHO att han ”vunnit ännu en seger” mot ”globalisterna”, skriver Derrick Broze i en nätartikel publicerad på tisdagen.

Mycket talar dock för att globalisterna, WHO, Anders Tegnell, Ann Linde och SVT oroar sig i onödan. USA är för närvarande WHO:s största bidragsgivare, men den näst största bidragsgivaren är den privata stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation, som också är USA-baserad. Den tredje största bidragsgivaren är den amerikanska vaccinalliansen Gavi, ett privat-offentligt partnerskap.

Den offentliga aktören i Gavi har intressen från bland andra företagsmannen Donald Trump själv, med andra intressenter i nästliggande led. Bland dessa återfinns USA:s motsvarighet till Anders Tegnell, Anthony Fauci, chef för USA:s nationella hälsoinstituts (NIH) avdelning för allergier och infektionssjukdomar (NIAID), samt chefsrådgivare åt USA:s regering.

Nordfront har rapporterat att Fauci förra året skrev hemliga vaccinkontrakt om det kommande coronavaccinet med det privata vaccinbolaget Moderna redan innan regeringen offentliggjorde epidemins existens. Som grädde på moset sade Fauci redan 2017 att världen skulle komma att drabbas av en viruspandemi under ”nästa administrationsperiod”, det vill säga Trumps nuvarande administration. Många kommentatorer undrar hur han kunde veta det.

Den privata aktören i Gavi är Bill Gates som 2015 förutsade en virusepidemi som skulle komma att ”döda miljontals människor”.

Gates har länge arbetat målmedvetet för att ”lansera” sjukdomsfaror och vaccin som botar dem: År 2010 tillkännagav NIAID och Bill and Melinda Gates Foundation sitt decennium av vaccinsamarbete (Decade of Vaccines Collaboration).

Detta vaccinsamarbete krävde samordning över den ”internationella vaccingemenskapen” och skapandet av en ”global vaccinhandlingsplan”, ansåg både myndighet och privat stiftelse. Fauci utsågs till ordförande i ledarskapsrådet för partnerskapet. På motsvarande sätt har Bill Gates samarbetat med NIH i flera år.

Tillsammans verkar alla dessa aktörer för att stärka marknaden för vacciner, globalt – och samtidigt sina marknadsandelar på denna marknad.

När Trump avbryter transfereringarna till WHO, inte bara omfördelar han dem till det egna partnerskapet Gavi där Bill Gates med flera ingår: Han ökar anslagen. Detta innebär att Gavi som är bidragsgivare till WHO kan öka investeringarna i WHO med skattepengar nu ”tvättade” i det privat-offentliga partnerskapet.

Att Trump ger skattepengar i stöd inom ramen för Gavi är ingen hemlighet. USAID – USA:s myndighet för globalt bistånd – skrev om det på sitt eget Twitterkonto 4 juni i år.

USAID upprepar @Realdonaldtrumps ord och är stolt över att samarbeta med @Gavi genom att förbinda sig att ge 1,16 miljarder dollar för att skydda människor genom vacciner, eftersom #VaccinerFungerar.

USAID meddelade dock redan i februari officiellt sitt löfte om att skänka 1,16 miljarder dollar. Trumpadministrationen inkluderade detta åtagandet på 1,16 miljarder dollar som en del av budgeten för räkenskapsåren 2020-2023. Budgeten för räkenskapsåret 2021 inkluderar 290 miljoner dollar till Gavi.

Om vi minns att posterna från räkenskapsåret 2018 visar uppskattade 281,6 miljoner dollar till WHO från USA, ser vi att Trumps tillkännagivande av en första investering i Gavi om 290 miljoner dollar lätt överträffar USA:s stöd till WHO (för året 2018; nyare siffror har ännu inte offentliggjorts). Under de kommande tre åren kommer USA att ge mer än 800 miljoner dollar till Gavi för deras vaccinationsprogram, skriver Derrick Broze i sin artikel.

Insynen från allmänheten och myndigheter minskar med den nya budget- och investeringsplanen, och det kan bli svårare att avgöra hur mycket pengar som kommer att pumpas in i WHO från den ”privata” sektorn med Gates i spetsen, och vilka pengar till WHO som härstammar från skattemedel.

Kontentan blir densamma: WHO får fortsatt starkt ekonomiskt stöd från USA, samtidigt som den offentliga samt privata politiska påverkan på WHO kan öka. Nivåerna på det totala stödet till WHO kan regleras lättare – både när det gäller storleken på investeringarna i WHO och på öronmärkningen av dem – till vad pengarna ska användas.

Svaret på det sistnämnda är ”vacciner, vacciner, vacciner”, eftersom det är vad Gates ägnar sig åt, liksom vaccinalliansen Gavi. Vacciner är numera läkemedelsföretagens mest inkomstbringande produktgrupp.

Det finns absolut ingenting som tyder på att miljonerna kommer att sluta rulla in till WHO från USA. Med tanke på de aggressiva kampanjer från alla röststarka håll om nödvändigheten att vaccinera människor – helst varenda ”jävel” på hela jorden – kan vi snarare anta att pengarna till WHO kommer att öka.

Med sitt varumärke som andas filantropi och världssamfundsräddare, är WHO en viktig aktör att administrera de ”nödvändiga” vaccinerna bortom USA:s officiella egna jurisdiktion.

Om dessa antaganden kommer att visa sig stämma, lär vi nog snart bli varse.


  • Publicerad:
    2020-07-09 07:15