JUDISK MAKT En undersökning utförd av en judisk makt- organisation visar att tron på ”Förintelsen” sjunker på alla fronter. Mest alarmerande är rekordsiffror för gruppen som tror den är totalt fabricerad och för att lösa detta föreslås bland annat mer förintelseundervisning i skolor.

”Mer än hälften av nederländarna vet inte att sex miljoner judar dog i förintelsen”. Så inleder Tash Moshiem en artikel angående den sjunkande tendensen bland nederländarna att tro på den så kallade förintelsen.

Enligt en ny undersökning som The Jewish Chronicle skrev om igår är bara 46 procent av de vuxna i landet medvetna om de sex miljonerna och när man bryter ut ”millennials” och ”generation Z” i en kategori för sig så faller siffran till 41 procent. I undersökningen definierar man millennials och generation Z som personer under 40 år.

Vidare var 29 procent av alla som svarade av åsikten att två miljoner eller färre judar dog i ”förintelsen”. Återigen blir siffran betydligt annorlunda då man bara mäter bland dem under 40 år: Hela 37 procent trodde på siffran två miljoner eller mindre.

Undersökningen genomfördes av den judiska utpressningsgruppen Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Förutom att ”utbilda kring förintelsen” har organisationen också program för att ekonomiskt mjölka dagens tyskar i form av både egendom och direkta krav på pengar.

Judar nervösa över "okunskapen"

Jewish Chronicle skriver att undersökningen visar på en ”oroande brist på medvetenhet om viktiga historiska fakta kring förintelsen och Nederländernas egen koppling till förintelsehistorien

Chefen över organisationen som utfört undersökningen, Gideon Taylor, är också oroad över resultaten.

— I undersökning efter undersökning, fortsätter vi observera en nedgång i förintelsekunskap och medvetenhet. Lika oroande är trenden som går mot förintelseförnekelse och förvrängning, kvetchade Taylor om resultaten.

Som lösning på de nedåtgående siffrorna föreslog han den relativt vanligt förekommande lösningen med mera skolundervisning om den så kallade förintelsen.

Även ”överlevarenMax Arpels Lezer stämde in genom att säga: ”utan utbildning, kommer framtida generationer inte att förstå de fulla konsekvenserna av förintelsen i mitt land

Vem är Anne Frank och är förintelsen en myt?

En tredjedel av de under 40 hade ingen aning om att Anne Frank dog i ett koncentrationsläger. Huruvida nederländarna visste att hon dog av tyfus och inte blev utrotad av de tyska nationalsocialisterna var inget kunskapsområde som undersöktes.

Förintelsen är en myt” eller att den var ”starkt överdriven” var påståenden som 23 procent av de tillfrågade under 40 skrev under på medan siffran som helhet var 12 procent. Dessa siffror sägs vara de högsta man någonsin har uppmätt i liknande undersökningar.

22 procent av de under 40 svarade att de tycker det är acceptabelt att någon har ”ny-nazistiska åsikter”. Exakt vilka åsikter som åsyftas med frågan är oklart.

I undersökningen tillfrågades 2000 personer över 18 års ålder. Felmarginalen påstås vara 2 procent i vardera riktningen.