JÄMLIKHET. En anti-vit skolrektor i staden Aurora, USA, förbjuder vita barn från att ta del av skolans extraundervisning.

Enligt ett brev som skolans rektor, Andre Pearson, skickade hem till elevernas föräldrar är endast färgade skolelever välkomna att ta del av skolans extraundervisning. De vita barnen är däremot portförbjudna och diskrimineras från att delta i extraundervisningen helt och hållet.

Att utesluta vita från extraundervisning ska ha varit ett initiativ som togs mellan den svarte rektorn och föräldrar till minoritetsbarn. Orsaken uppges vara att vita barn presterar bättre i skolan och att diskriminering därför ska överbrygga prestationsgapet.

En del vita skolbarn är emellertid i behov av extraundervisning och många av de vita elevernas föräldrar känner sig nu upprörda över skolans handlande. När en av föräldrarna, Nicole Cox, skulle kontakta rektorn i ärendet fick hon ett meddelande av honom i sin röstbrevlåda som hon ansåg bekräftade diskrimineringen:

“Detta är Andre Pearson. Den [extraundervisningen] fokuserar på och är designad för färgade barn, men om vi har plats för andra barn med behov kommer vi självklart tillmötesgå dessa önskemål.”

Efter att föräldrarna rasat har Tustin Amole vid Cherry Creeks skoldistrikt nu gått ut med att det hela var ett ”missförstånd” som hon skyller på rektorn.

Källa:
Parents Complain About School Ad Excluding Whites From Tutoring Program


  • Publicerad:
    2013-08-15 16:14