SIONISM. I samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge på första maj skriver journalisten Björn af Kleen en artikel där han, förutom att attackera Motståndsrörelsen, även går på en lärare på Försvarshögskolan som ska ha skrivit kritiska texter om den sionistiska finanseliten på sin privata blogg.

Försvarshögskolan - skylt o fasad

Mikael Hagenbo på Försvarshögskolan bloggar om “kazhar-maffian” till DN:s stora förtret.

Nordiska motståndsrörelsens paroll under första maj, “Kamp mot storfinans och folkförrädare”, har fått journalisten Björn af Kleen att skriva en längre artikel där han resonerar kring den “dolda antisemitism” som ligger bakom begrepp som “storfinans” och “globalister”. Trots att artikeln har publicerats under “nyheter” liknar den mer en krönika full med personliga åsikter och slutsatser.

Efter en dos av sedvanliga attacker mot Motståndsrörelsen och påhopp på några av dess företrädare börjar af Kleen som sagt att resonera kring begrepp som han menar är “dold antisemitism” och hur dessa begrepp blivit mer och mer accepterade i samhället.

Som exempel tar han överstelöjtnanten Mikael Hagenbo, lärare i militärteknik vid Försvarshögskolan och tillika sverigedemokrat. Han verkar störa sig på att Hagenbo i sin blogg skriver om globalister och en elit som han kallar för “internationella banksters”, som ska ha förvandlat Sverige till en kulturmarxistisk diktatur.

Hagenbo påpekar även att dessa till stor del är judar, om än “falska judar” eller “kazhar-maffian” som han kallar dem, vilket förstås är helt oförlåtligt enligt af Kleen. Att Hagenbo tror på den så kallade kazhar-teorin och därmed inte tror att dagens judar ens är riktiga semiter verkar inte på något sätt vara förmildrande.

Än värre är att Hagenbo tydligen ska ha konstaterat att detta bankväsende “kontrollerar regeringar, riksbanker och mediekonglomerat och driver civilisationen mot ett tredje världskrig”.

När Försvarshögskolan konfronteras av DN angående Hagenbos “konspirationsteorier” bekräftar de att han jobbar på skolan, men menar samtidigt att han är fri att ha vilka åsikter han vill, så länge han inte gör något olagligt. Ronny Modig, som är chef på Hagenbos institution, försöker förklara för DN att de självklart inte övervakar sina anställdas sociala medier.

— Vi följer inte våra medarbetare och det vore förskräckligt om vi gjorde det, säger han.

I vanlig ordning uppmanas dock Modig också att ta avstånd från sin medarbetares åsikter, efter att dessa definierats av DN själva, varpå han svarar:

— Vi tar absolut avstånd från allting som kan förknippas med det du beskriver.

Hagenbo har avböjt att kommentera saken själv till DN, och huruvida de kommer låta saken bero eller gå vidare med det, återstår att se. Af Kleen avslutar dock sin artikel med ett krasst konstaterande som vi hoppas att han har rätt i: “Kampen ”mot storfinans och folkförrädare” förs av fler än Nordiska motståndsrörelsen.”

Källor:
Björn af Kleen: Kamp mot ”storfinans och folkförrädare” förs av fler än nazister
Försvarshögskolan: Inga åtgärder mot bloggande lärare


  • Publicerad:
    2016-05-04 22:46