EKONOMI Finansminister Elisabeth Svantesson (M) varnar för en ökning av arbetslösheten med 40 000 personer det kommande året. Svantesson presenterar regeringens vårbudget, en ovanligt stor satsning på över 17 miljarder kronor, med fokus på att adressera de akuta behoven inom vården, kriminalvården och infrastrukturen.

Enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M) förutspås en ökning av arbetslösheten med 40 000 personer under det kommande året.

— Det tar längre tid att ta sig ur arbetslösheten, kommenterar hon under en pressträff.

Orsakerna till den ökande arbetslösheten är många, och en av dem är den ökande frekvensen av konkurser. Lågkonjunkturen förväntas fortsätta under 2025, vilket ytterligare komplicerar arbetsmarknadens situation.

— Människor blir arbetslösa nu, påpekar Elisabeth Svantesson.

Finansministern betonar att satsningar på utbildningsinsatser krävs för att integrera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. För dem som nyligen har blivit arbetslösa gäller vanligtvis stödprocessen hos Arbetsförmedlingen, enligt Svantesson.

När det gäller inflationen, som har präglat den svenska ekonomin under de senaste åren, uppges Sverige närma sig målet om 2 procent ”inom en snar framtid”, enligt finansministern. Detta innebär en ljusning för ekonomin och ger utrymme för övergång till en mer normal konjunkturpolitik.

Regeringens vårbudget presenterades nyligen och är ovanligt omfattande med nya reformer värda över 17 miljarder kronor. En betydande del av budgeten, 6 miljarder kronor, avsätts till att stödja den pressade vården genom tillägg till regionerna.

Dessutom tilldelas Kriminalvården en betydande summa på 1,4 miljarder kronor. Regeringen fokuserar även på att adressera det akuta problemet med E6:an utanför Stenungsund genom att avsätta 1 miljard kronor för att förbättra vägstandarden.