MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordfront har nyligen kunnat rapportera att motståndet i Danmark går framåt, bland annat med den första offentliga aktiviteten och kamprapportsfilmen från landet. Även på Island görs framsteg och vi kan nu publicera en årsrapport från Nordens allra västligaste önation.

Klistermärkesuppsättning på Island. Foto: nordurvigi.is.

Sedan starten av 2017 har vi seglat försiktigt framåt. Vi har träffats på regelbundna möten varje vecka. Vi har sakta, men säkert, ökat vårt medlemsantal och börjat få sympatisörer som stöttar oss ekonomiskt. Den största inkomsten har vi dock fortfarande från de lojala aktiva medlemmarna.

Vår aktivism under året har bestått av flygbladsutdelning i postlådor, affischering, sprejmålning, banderolluppsättning och klistermärkesuppsättning. Vår första offentliga aktivitet genomfördes utanför den finska ambassaden den 6 december till stöd för våra finska bröder med anledning av förbudet av organisationen.

Isländska kamrater utanför finska ambassaden i Reykjavik. Foto: nordurvigi.is.

Vi har även varit aktiva på sociala medier och försökt komma i kontakt med nationella personer den vägen. Vi har anslutit oss till Discord och skapat ett Twitter-konto som uppdateras hyfsat ofta. Vi har även skapat konto på Hatreon.

Två av oss deltog på aktivistdagarna i Sverige och jag gav ett tal om varför också Island måste bli en del av Nordiska motståndsrörelsen och drog en historisk parallell till Gunnar Gunnarsson som också var en stark anhängare av ett enat Norden.

Banderolluppsättning på Island. Foto: nordurvigi.is.

Vår hemsida har uppdaterats från att vara en helt statisk sida till att börja innehålla kamprapporter och en del artiklar. Isländsk media har kontaktat oss några gånger för att ställa frågor och de har även rapporterat om organisationens demonstrationer i Göteborg och Helsingfors. Vi har översatt Vår väg till isländska och har än så länge publicerat de tre första punkterna.

Flygbladsutdelning på Island. Foto: nordurvigi.is.

2018 är vårt mål att bli mer öppna och ta oss ut offentligt på gatorna. Vi ska också försöka att enklare kunna organisera våra resurser och rekrytera fler aktiva medlemmar. Vi ska fortsätta sprida propaganda och försöka få upp större affischer och banderoller. Dessutom ska vi delta på minst en demonstration i Norge, Sverige eller Finland. Avslutningsvis ska vi översätta fler artiklar, skriva våra egna och uppdatera vår hemsida Nordurvigi.is allt oftare.

Må 2018 bli Nordiska motståndsrörelsens år!


  • Publicerad:
    2018-01-12 20:00