Dagens datum 17 februari: Frontkämpen Arthur Qvist var befälhavare över Norske Legion och den norrman som hade högst grad, Obersturmbannführer, inom Waffen-SS.

norske-legion-löp

Arthur Qvist (ibland Quist) föddes denna dag 1896 i Oslo. Innan Qvist blev ett känt namn i militära kretsar var han tävlingsryttare. 1928 deltog han i OS i Amsterdam där han vann olympisk silvermedalj i Fälttävlan, en militär gren inom ridsporten, för lag. Han tävlade även 1936 i Os i Berlin i dressyr och banhoppning.

Qvist satsade sedan på en militär karriär och blev major i den norska armén. I juni 1941 anslöt han sig till Den norske legion i samband med dess bildande. Den Norske Legion var ett militärt förband som stred på tysk sida under andra världskriget och utkämpade hårda strider på östfronten, nära Leningrad, 1941-1943.

Qvist blev snart utnämnd till major även i Den Norske Legion. Efter att ha tjänstgjort i legionens stab i ett halvårs tid blev han i december dess befälhavare. Den dåvarande staben i Den Norske Legion hade då upplösts efter bråk med tyskarna om vem som skulle styra den norska legionen. Tyskarna ville ha tysk ledning över förbandet medan norrmännen ville ha en helnorsk enhet. Artur Qvist sattes in som befälhavare för att hävda norska intressen.

Qvist lyckades till stor del med detta men fick ge sig angående Den Norske Legions krigsplacering. Legionen skulle egentligen ha satts in i Finland för att bekämpa bolsjevikerna där, men placerades istället på östfronten vid Leningrad. Anledningen till detta lär ha varit att man från tysk och finsk sida befarade att Quisling hade territoriella anspråk på vissa finska områden.

norske-legion

I februari 1942 ankom Den Norske Legion till området kring Leningrad och i mars avlöste de tyska förband vid frontlinjen i Puschkin. Den Norske Legion deltog i belägringen av Leningrad och fick tidigt ett gott rykte om sig. Den norska legion hade fronttjänst till mars 1943 då kontrakten gick ut och de norska soldaterna anslöt sig till regementet SS-Panzer-Grenadier-Regiment 23 ”Norge” eller återvände till Norge. 160 norska legionärer stupade under dessa strider.

Soldater i Den Norske Legion vid Leningrad.

Frontkämpar i Den Norske Legion vid Leningrad.

En som överlevde var Arthur Qvist. Han dekorerades med järnkorset av första och andra klass för tapperhet i strid. Han hade även uppnått graden SS-Obersturmbannführer (ungefär motsvarande överstelöjtnant i svenska armégrader) och var därmed, tillsammans med Egil Hoel, den norrman som nått högst grad i Waffen-SS.

Efter kriget dömdes den norske krigshjälten Qvist till tio års fängelse för sin tjänstgöring i Den Norske Legion och Nasjonal Samlings organisation Hirden.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-02-17.


  • Publicerad:
    2017-02-17 00:03