MILJÖ Åtta av tio försökspersoner som deltog i en ny studie hade mikroplaster i blodet.

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, hittades i blodet på 17 av 22 deltagare i en ny studie.

Hälften av blodproverna innehöll PET-plast och en tredjedel innehöll polystyren, som används för att tillverka plastpåsar.

Den teknik forskarna använt sig av gör det möjligt att upptäcka partiklar som är 0,00007 millimeter eller större.

— Vår studie är dem fösta indikationen på att vi har polymerpartiklar i vårt blod, det är ett genombrott, säger Dick Vethaak, professor i ekotoxologi vid Amsterdams fria universitet till The Guardian.

Vethaak betonar att man behöver genomföra fler studier med större antal deltagare, men betonar att resultatet är oroväckande.

— Den stora frågan är vad som händer i våra kroppar, stannar partiklarna kvar i kroppen? Transporteras de till organ, passerar de exempelvis blod-hjärn-barriären? Orsakar dessa nivåer sjukdomar? Vi måste forska mer på området för att få reda på detta.

Mikroplaster definieras som partiklar som är 5 millimeter eller mindre. Dessa är spridda över hela jorden. Människor får enligt forskning i sig mikroplaster via mat och dryck, kanske tiotusentals partiklar per person och år.