BEFOLKNING Enligt färsk statistik från SCB har barnafödandet aldrig varit så lågt i Sverige. Antalet födslar per capita har inte varit så lågt på 22 år.

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att barnafödandet i förhållande till befolkningen aldrig har varit lägre i Sverige. Under 2023 var antalet nyfödda det lägsta på 20 år, samtidigt som antalet födda barn per kvinna nådde den lägsta nivån som någonsin har uppmätts. Den totala befolkningsökningen blev den lägsta på 22 år.

Den 31 december 2023 hade Sverige 10 551 700 folkbokförda invånare, vilket är 30 200 fler än året innan, motsvarande en ökning med 0,3 procent.

–I absoluta tal är det den minsta befolkningsökningen sedan 2001. I relation till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB.

–Antalet födda barn 2023 var det lägsta sedan 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag, säger Persson.

Födelseöverskottet, det vill säga skillnaden mellan antal födda och döda, var det lägsta sedan 2002.

Lena Lundkvist, demograf på SCB, tillägger att antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin.

Barnafödandet minskade i 197 av Sveriges 290 kommuner under 2023 jämfört med året innan. Jämfört med genomsnittet för de tio föregående åren minskade antalet nyfödda i 267 kommuner.

En sammanfattning av 2023 visar på följande:

  • Den lägsta befolkningsökningen sedan 2001.
  • Det lägsta antalet födda sedan 2003.
  • Det lägsta antalet födda barn per kvinna som någonsin uppmätts.
  • Det lägsta födelseöverskottet sedan 2002.
  • Befolkningen ökade i 95 kommuner och minskade i 193.