Under vecka 10 har medlemmar i Kampgrupp 701 satt upp ungefär 250 klistermärken samt ett antal affischer för allmän beskådan. Ett hundratal flygblad har även delats ut till hushåll i tätorten.


  • Publicerad:
    2017-03-11 22:00