I slutet av förra veckan höll försvaret i den uppmärksammade rättegången mot revisionisten Ernst Zündel sin slutplädering. Man yrkade då på ett frikännande för den 66-årige Zündel som står åtalad för sitt ihärdiga förnekande av den så kallade ”Förintelsen”.

Advokat Jürgen Rieger tog sex timmar på sig att slutföra sitt anförande inför rätten i Mannheim. Enligt närvarande på plats var denna slutplädering bitvis överväldigande genom att den snarare satte det genomkorrupta systemet på den anklagades bänk. Vid vissa tillfällen kom advokat Rieger in på sådana brännande ämnen att rättens representant hemföll åt att gorma och skrika att man skulle åtala försvaret för förintelseförnekande.

En annan av advokaterna, Ludwig Bock, citerade från Adolf Hitlers bok Min Kamp och det Tredje rikets raslagar. Vidare menade Bock att rätten inte vågade möta en vetenskaplig analys av den så kallade ”Förintelsen”. Han påpekade även att åklagarna gjort sig skyldiga till förtal av Zündel då de kallat honom för en ”råttfångare”.

Ernst Zündel deporterades från Kanade till Tyskland år 2005 efter årtionden av antisionistisk upplysningsverksamhet och revisionistisk historiepublicering på Internet. Han står åtalad för att ha förnekat den så kallade ”Förintelsen” och åklagaren yrkade i sin slutplädering på fem års fängelse.

Ernst Zündel själv kallar sig för pacifist och yttrandefrihetskämpe.

Dom kommer inom kort men Zündel själv förväntar sig inte någon rättvisa. Han har bett sin hustru Ingrid att förbereda sig själv och andra på det värsta scenariot. I ett brev till Ingrid konstaterade han att ”även om jag gick på vattnet skulle utgången bli den samma.”


  • Publicerad:
    2007-02-14 00:00