SVERIGE. Fastighetsägare ser till att på olika sätt utrymma och placera om svenska hyresgäster. Allt för att kunna tjäna stora pengar på att fylla fastigheterna med asylsökande. Nordfront har besökt Blötberget. Ännu en by utanför Ludvika där folkutbytet är i full gång.

Blötberget är en by som ligger cirka en mil utanför Ludvika och har runt 500 invånare. Blötberget är historiskt sett känt som gruvort, men 1979 upphörde malmbrytningen och nu för tiden arbetar de flesta som är boende i Blötberget i Ludvika eller andra närliggande orter.

Anledningen till att vi på Nordfront besökt Blötberget var för att boende i byn har hört av sig till oss och är oroliga för byns framtid. Olika fastighetsbolag har förmått svenska hyresgäster att flytta eller placerat om dem för att göra plats åt asylsökande samt ”ensamkommande flyktingbarn”.

Flera byar runt omkring Blötberget som till exempel Sunnansjö, Nyhammar och Grangärde har redan tagit emot asylsökare och fått bekanta sig med den problematik det medför. Därför är nu invånarna i Blötberget oroliga att de ska drabbas av samma problem och otrygghet som grannbyarna drabbats av.

Nordfront har intervjuat Ronnie Striwing angående det som sker i Blötberget. Ronnie är boende i Blötberget sedan 2002 och ser inte positivt på den nya ”trenden” i byn.

Han berättar för oss att det hela började med att fastigheter med hyresgäster köptes upp under våren 2015. Därefter förmåddes hyresgästerna att flytta. Hyresgästerna ska enligt honom ha blivit lovade ekonomisk hjälp i och med flytten. Men den ekonomiska hjälpen uteblev och idag bor det invandrare i de fastigheter som då köptes upp.

gult hus

Asylboende som drivs av Nuvida.

Företaget som köpte fastigheterna heter Nuvida AB och drivs av Tom Persson. Tom Persson driver tillsammans med sin kollega Henrik Eriksson minst tolv asylboenden i Mellansverige vilket Nordfront tidigare skrivit om.

tom persson

Tom Persson, Nuvida AB. Bild från Twitter.com.

När vi frågar Ronnie om han och de andra som bor i Blötberget fick någon information om att ett asylboende skulle upprättas, så svarar han att varken Migrationsverket, kommunen eller företaget som driver asylboendet kom ut med någon information överhuvudtaget.

Ronnie berättar för oss att fler asylboenden är på gång i Blötberget. Ett företag som heter Blötbergets Fastigheter AB äger ett stort antal fastigheter i byn. Ronnie visar oss fem byggnader som totalt rymmer 44 lägenheter där det ska bli hem för så kallade flyktingbarn. Det har hantverkarna som renoverar byggnaderna berättat för honom då han gått dit och pratat med dem.

Nordfront har varit i kontakt med Oscar Chukwuma, ägaren till Blötbergets Fastigheter. Han är 31 år och bor i Göteborg, men ursprungligen kommer han från Nigeria. När han får frågan om deras fastigheter är på väg att ombildas till asylbostäder, så svarar han att det inte är bestämt. Han ställer också motfrågan till oss om det kommer vara problem om så sker. Han ber om att få återkomma i ärendet.

Byggnader renoveras.

Byggnaderna har stått tomma i cirka åtta år och renoveras nu för den nya verksamheten.

oscar chukwuma

Oscar Chukwuma, Blötbergets Fastigheter. Bild från Facebook.com.

Blötbergets Fastigheter AB har under 2013 och 2014 visat minusresultat. Deklarationen för 2015 har inte lämnats in, varpå företagets F-skattesedel har dragits in. Blötbergets Fastigheter har vid ett flertal tillfällen dragits inför hyresnämnden på grund av bristande skötsel och att man inte betalat skulder till kommunen och andra företag för till exempel snöröjning.

Husen måste renoveras för hundratusentals kronor.

Hyresgästföreningens jurist, Carl Henrik Lindmark, påpekade ett flertal punkter inför hyresnämnden 2014. Otillräcklig temperatur på varmvattnet, skadedjur, trasiga trappor, ugnar som inte fungerar, mögelskador, hål i mattor, bristfälliga kök, dålig lukt efter att avloppsvatten kommit upp i en källare och flera fall där element inte fungerar som de ska är några av sakerna.

— De bryr sig inte om beslut som myndigheter har utfärdat, de är på obestånd och deras förvaltning är oacceptabel. De har satt i system att dra ut på reparationer och de saknar både vilja och förmåga att sköta fastigheterna, sa Carl Henrik Lindmark och påpekade att problemen funnits hela tiden sedan Blötbergets Fastigheter AB tog över fastigheterna för fyra år sedan.

Blötbergets Fastigheter AB:s dåvarande ägare, Tino Bessou, tillbakavisade kritiken och menade att bristerna redan åtgärdats och att samtliga skulder var betalda.

Tino Bessau, tredje från vänster.

Att Blötberget Fastigheter nu verkar ha stora resurser och ska renovera hus för hundratusentals kronor till förmån för sin nya verksamhet är anmärkningsvärt.

Någon ifrån Blötbergets Fastigheter har enligt Ronnie nyligen varit och knackat på hemma hos nuvarande hyresgäster i en del av företagets hyreshus. Anledningen är att de vill besikta standarden för att eventuellt byta ut hyresgästerna mot ”ensamkommande flyktingbarn”. Då hyresgästerna vägrat har representanten poängterat att det är de som äger husen och att de boende är tvungna att släppa in honom.

Nordfront har varit i kontakt med Migrationsverket för att få information om det tilltänkta boendet men det vi fick som svar var att det inte fanns något asylboende i Blötberget alls och att det inte heller var något på gång. De ifrågasatte dock vårt intresse av boendena. Om Migrationsverket inte ville lämna ut uppgifter eller om det helt enkelt är en överbelastad myndighet med dålig koll på läget låter vi vara osagt.

Slutligen vill vi tacka Ronnie Striwing för sin medverkan i artikeln. Nordfront kommer fortsätta att bevaka utvecklingen i Blötberget och rapportera om hur företagen beter sig för att tjäna pengar på att byta ut befolkningen i byarna.


  • Publicerad:
    2016-03-03 16:00