Dagens datum 3 mars: Denna dag 1942 bombar Royal Airforce arbetarförorten Boulogne-Billancourt i Paris. Det var RAF:s dittills största bombräd.

paris

Natten 2-3 mars 1942 bombade Royal Airforce Paris-förorten Boulogne-Billancourt. Händelsen fick stor uppmärksamhet i massmedia världen över. Royal Airforce sände det dittills största antalet flygplan – 235 stycken – mot ett enskilt mål och bombade Paris-förorten med 470 ton bomber, även det rekord. Utöver detta ledde erfarenheterna av denna bombräd till att RAF intensiferade sin bombkampanj, framförallt mot tyska städer, med terrorbombningen av Köln två månader efteråt.

Syftet med räden var att bomba sönder Renault-fabriken som var placerad i Boulogne-Billancourt. Biltillverkaren Louis Renault samarbetade nämligen med den nya franska regeringen (liksom den föregående) och tillverkade militärfordon åt Tyskland. RAF lyckades till stor del med detta uppdrag och har därför beskrivit bombningen som en massiv framgång.

Det som omvärlden däremot reagerade på var det stora antalet civila som också dödades i samband med denna bombräd. RAF slog nämligen också rekord i antal döda civila under en flygbombning. Omkring 600 civila dödades och 750 skadades – merparten vanliga arbetare – under bombningen av Boulogne-Billancourt. Detta var ett stort antal under detta skede av kriget. Det var först 1943 och framåt som  brittiska och amerikanska terrorbombningar skördade civila dödsoffer i tusentals och tiotusentals.

raf_rh_218xfreeVreden var stor i Frankrike. En fransk tidning publicerade bilder på ruinerna med rubriken ”RAF kan sin sak”. Tyska Die Deutsche Wochenschau, som kallade bombningen för ’Blodsnatten i Paris’, citerade en fransk tidning som uttryckte sig på följande sätt: ”Detta är Englands gåva till Frankrike. Inget militärt stöd under kriget. Ingen mat under nederlaget. Endast utpressning och död.”

Detta var inte första eller sista gången som England utförde massakrer på fransmän. Två år tidigare hade britterna, på Churchills order, utfört en oprovocerad attack mot den då allierade franska flottan vid Mers-el-Kébir och kallblodigt mördat 1500 franska sjömän. Mellan juni 1940 och maj 1945 bombades 1570 franska städer av brittiska och amerikanska bombflyg. Under dessa bombningar dödades omkring 70 000 civila.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-03.


  • Publicerad:
    2016-03-03 05:51