Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

De allierade genomför “den första avsiktliga terror-räden”

Av Redaktionen, 2018-12-16
redaktionen@nordfront.se

Dagens datum 16 december: Denna dag 1940 genomförde britterna, på order av Churchill, den första terrorbombningen med avsikt att uppnå maximal förödelse i de civila stadsdelarna av Mannheim.

Det som föranledde de allierades massakrer av civila i Dresden, Hamburg, Köln och 61 andra tyska städer, vid en mängd olika tillfällen, var bombningen av Mannheim den 16 december 1940. Den har kommit att kallas för ”den första avsiktliga terror-räden”, och ”terror-räd” var även det som de brittiska bombbesättningarna kallade den för.

Den nya bombpolicyn beordrades av Winston Churchill själv den 1 december och förklarades i det brittiska krigskabinettet den 12 december. Den 13 december godkändes den som en del av ’Operation Abigail’. Ett villkor för att godkänna terrorbombningen mot Mannheim var att den skulle betraktas som ett experiment och att allmänheten inte skulle känna till den.

Winston Churchill, en odömd krigsförbrytare.

Winston Churchill, en odömd krigsförbrytare.

Internt rättfärdigades terrorbombningen med att den var en vedergällning för de tyska bombningarna av Coventry. I själva verket var ”Blitzen” en tysk vedergällning för civila mål som britterna bombat i Tyskland och Italien tre månader tidigare.

Det som skiljde bombningen av Mannheim gentemot de tidigare bombningarna av civila mål var att man nu inte ville strö ut sina bomber utan avsiktligt ”koncentrera den maximala mängden av förödelse i stadens centrum”, som dåvarande flyggeneralen Richard Peirse senare förklarade. Mannheim ansågs som lämpligt mål då byggnaderna i huvudsak var fyrkantiga och staden uppbyggd i ett rutsystem.

Den 16 december 1940 släppte 100 brittiska bombplan 100 ton högexplosiva bomber och 14 000 brandbomber över Mannheim. Själva bombningen misslyckades dock då de åtta bombplan som skulle släppa brandbomberna missade stadens centrum, vilket gjorde att de övriga bombplanen  inte fick upplysta mål. Endast 34 döda och 81 skadade blev resultatet.

Experimentet, däremot, betraktades som mycket lyckat. Lärdomarna från den stora spridningen av bomberna över Mannheim gjorde att man utvecklade ’bombstream’-strategin, något som kom väl till pass vid de senare, så mycket mer förödande, terrorbombningarna. De få döda i Mannheim ledde på så sätt vägen till tiotusentals eller hundratusentals döda civila i städer som Hamburg och Dresden.

Döda tyskar efter bombningarna av Dresden.

Döda tyskar efter bombningarna av Dresden.

Den experimentiella bombningen av Mannheim ledde till britterna skiftade fokus från precisionsattacker mot militära mål för att istället genomföra bombningar mot civila i städers centrum, så kallade ”moral bombings”. Enligt Area Bombing Directive från 1942 var syftet med dessa bombningar att ”koncentrera attackerna på moralen hos fiendens civilbefolkning och då i synnerhet industriarbetarnas”.

Mannheim utsattes för 150 flygräder, varav en av dem, i mars 1945, orsakade en eldstorm. De allierade släppte 25 000 ton bomber bara mot den mindre staden Mannheim, vilket kan jämföras med de 72 000 som släpptes över hela Storbritannien. Mannheim var också ett av målen för en allierad kärnvapenattack mot Tyskland. Då Mannheim ockuperades innan atombomben var färdigbyggd kom detta vapen att istället användas mot japanska civila i Hiroshima och Nagasaki.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-12-16.


  • Publicerad:
    2018-12-16 00:08