Dagens datum 21 mars: 1945 bombades Shellhuset i Köpenhamn av brittiska flygplan. 86 skolbarn dog i bombardemanget.

Mosquitoattack-vi

På morgonen 21 mars lyfte 20 Mosquito-plan från No. 2 Light Bomber Group från sina baser i England för att genomföra ”Operation Karthago”. Målet var att bomba Shellhuset i Köpenhamn, som fungerade som högkvarter för Gestapo i Danmark. Operationen var ytterst hemlig och de brittiska RAF-flygarna hade informerats om den samma morgon.

shellh2Flygplanet som användes för denna attack hette de Havilland Mosquito och var ett lätt attackflygplan. Dessa plan användes främst till markunderstöd och bombning när lite mer precision krävdes. Man anföll oftast från väldigt låg höjd. De 20 Mosquitoplanen delade efter starten upp sig i tre vågor och följde olika rutter till målet. Med sig förde de 44 st. 250 kg-bomber. Endast en av dessa vågor följde den planerade rutten och närmade sig Köpenhamn från korrekt håll. När den första vågen passerade ett godsupplag träffade ett av planen en lyktstolpe på 30 meters höjd. De bomber som planet bar på lossnade av smällen och träffade ett bostadshus i närheten av en skola. 11 personer omkom.

Resten av den första vågen hittade till det tänkta målet och fällde bomblasten över Shellhuset. Sammanlagt träffades Shellhuset av 8 bomber och dödade ungefär 50 tyska soldater och lika många civilanställda danskar. Även ett mindre antal fångar dödades.

När den andra vågen flög in över Köpenhamn låg det en kraftig rök från det störtade planet över staden. Detta misstogs för att vara träffar i det tilltänkta Shellhuset. Ett antal av flygplanen i den andra vågen fällde sin bomblast över Jeanne d’Arc-skolan, där över 450 barn fanns. När den tredje vågens flygplan anlände stod skolan redan i brand, men detta skulle få än mer katastrofala följder då alla utom ett av de anfallande Mosquitoplanen fällde sin bomblast över skolan. Sammanlagt dog 123 civilpersoner i attacken, varav 86 var barn.

Minnessten för barnen som dödades under bombningarna.

Minnessten för barnen som dödades under bombningarna.

Olyckshändelse eller inte, de allierade var inte kända för att vara så nogräknade vad gäller civila i fiendeland. Månaden innan hade britter och amerikaner bombat Dresden, en tysk stad utan militär betydelse, med syftet att sprida maximalt med terror och panik bland civilbefolkningen. Winston Churchill var direkt ansvarig för bombningarna i Dresden (men försökte senare distansera sig ifrån dem) tillsammans med RAF:s befälhavare Sir Arthur ”Bomber” Harris, av somliga även kallad ”Butcher Harris”. Den cyniske befälhavaren brydde sig inte om civila dödsoffer så länge de ”hjälpte till att bevara livet för allierade soldater”. Harris har bland annat sagt att han betraktar de återstående tyska städerna vara ”inte värda en enda brittisk grenadjär” och att han ”skulle ha förstört Dresden igen”. I RAF:s egna artikel om bombningen av Köpenhamn skriver man i förbigående om en ”olycklig incident”, men nämner inget om de civila som bombades till döds. Antagligen var inte heller de danska skolbarnen ”värda en enda brittisk grenadjär”.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-03-21.


  • Publicerad:
    2018-03-21 00:00