Dagens datum 14 oktober: Den 14 oktober 1944 inledde de allierade Operation Hurricane som var en 24 timmars terrorbombningsoffensiv mot städer i Ruhrområdet. Under 24 timmar släpptes över 10 000 ton bomber över Duisburg och Braunschweig. Genom en enorm insats från brandkåren räddades tusentals människor.

operationhurricane_koln2

Syftet med Operation Hurricane var enligt brittiska Bomber Command att sprida ”masspanik och desorganisation” genom ett antal enorma bombräder mot städerna i Ruhrområdet. De brittiska anfallen riktades särskilt mot arbetarklassbostadsområden, för att döda arbetare, demoralisera dem och göra dem hemlösa genom att förstöra deras bostäder.

Bara över Duisburg och Braunschweig släpptes över 10 000 ton bomber i tre räder den 14-15 oktober. Även Köln bombades svårt den 14 oktober av 1251 amerikanska bombplan. Aldrig tidigare hade en sådan enorm mängd bomber använts på så kort tid som 24 timmar.

Tidigt på morgonen den 14 oktober inleddes det första anfallet mot Duisburg av 974 brittiska bombplan. I detta första anfall släpptes över 3500 ton sprängbomber och över 800 ton brandbomber över staden. Senare på kvällen återupprepades anfallet men då med 1200 bombplan som släppte över 4000 ton sprängbomber och 500 ton brandbomber över staden.

Duisburg hade precis som de andra städerna i Ruhrområdet upplevt åtskilliga bombräder under kriget. Staden hade angripits mer än hundra gånger och befolkningen var väl förberedd och inövad då man var van vid bombangrepp och dagliga flyglarm över staden. Därför blev förlusterna av liv i bombangreppet den 14 oktober inte mer än några tusen människor. Men förödelsen var enorm och stora delar av staden lades i ruiner.

 Brittiska Lancasterbombare fäller sprängbomber (t.v.) och brandbomber (t.h.).

Brittiska Lancasterbombare fäller sprängbomber (t.v.) och brandbomber (t.h.).

Strax efter midnatt den 15 oktober anfölls även staden Braunschweig av 233 brittiska bombplan. Målet med angreppet var att förstöra så mycket som möjligt av staden som hade 150 000 invånare och göra den i stort sett obeboelig. Britterna skapade därför avsiktligt en eldstorm i staden, en teknik som de hade lärt sig och förfinat genom tidigare bombningar av tyska städer.

Första vågen av bombplan släppte 12 000 sprängbomber över den medeltida stadskärnan. Andra vågen släppte 200 000 brandbomber för att starta eldstormen. Bombningen var över vid tretiden på natten men efter det tilltog eldstormen i styrka för att nå sitt maximum tidigt på morgonen.

operationhurricane_braun1

Braunschweig brinner natten den 15 oktober.

Precis som i Duisburg var dock invånarna vana vid bombangrepp och ett antal mycket starka luftskyddsbunkrar hade byggts i de centrala delarna av staden där människor kunde få skydd under bombangreppet och den efterföljande eldstormen. Dessa stora luftskyddsbunkrar rymde 23 000 människor.

Under släcknings- och räddningsarbetet kallades stora förstärkningar in från omkringliggande städer och byar. Under natten insåg dock brandkåren att dessa 23 000 människor skulle kvävas i eldstormen om de stannade kvar i bunkrarna. En brandingenjör i Braunschweigs brandförsvar, Rudolf Prescher, kom då på idén att skapa en ”vattengata” genom staden som kunde göra det möjligt att evakuera de människor som var fast i bunkrarna.

”Vattengatan” bestod av ihopkopplade brandslangar med hål i med jämna mellanrum där vatten kontinuerligt sprutade ut och bildade en skyddande mur av regn runt slangen. Denna slang leddes av brandmännen under stora svårigheter genom stadens gator och fram till varje bunkers utgång. På detta sätt lyckades brandförsvaret rädda nästan alla 23 000 människor som i långa led kunde följa brandslangen ut ur eldstormen.

På grund av brandförsvarets extrema insats, luftskyddsbunkrarna och befolkningens erfarenhet från tidigare bombningar blev förlusterna i Braunschweig relativt små, möjligtvis strax över 1000 döda, även om det exakta antalet aldrig klarlagts. Den medeltida stadskärnan i staden blev dock totalförstörd.

operationhurricane_koln

Köln strax efter kriget.

Under kriget skulle Duisburg, Köln och Braunschweig, precis som andra tyska städer bombas hundratals gånger. Bara Duisburg bombades 229 gånger under kriget. Dessa städer låg i ruiner vid krigsslutet och tiotusentals människor hade dödats i bombningarna.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-14.


  • Publicerad:
    2018-10-14 00:09