MEDIA. Bland andra Bonnier-ägda TV4 vill nu ta del av Radio- och TV-avgiften som för närvarande bara går till statligt ägd media.

TV_logo
Branschorganisationen Tevefolket, där TV4-gruppen, MTG TV och SBS Discovery ingår, menar i ett yttrande till Myndigheten för radio och tv att kommersiell media bör få ta del av TV-avgiften som tusentals svenskar tvingas betala för att de har en TV.

Tevefolket menar i sin skrivelse att branschen har förändrats och att deras tittare hittat nya ”konsumtionsmönster”, vilket gör att de kommersiella kanalerna går mot bistrare tider. Bland annat menar man att gratis programtjänster som det web-baserade SVT play gör det svårare att konkurera inom branschen.

Vidare menar branschorganisationen att obalansen mellan statlig media och kommersiell media är ”en allvarlig inskränkning i konkurrensvillkoren och en högst påtaglig marknadsimperfektion”. För att rätta till detta vill man nu kunna söka mindre summor för att kunna producera material:

”Konkret skulle det kunna ske genom att en initialt mindre del av rundradiofondens medel gjordes tillgängliga även för andra TV bolag än SVT att söka medel för och på så sett även i den kommersiella sektorn möjliggöra viss smalare programproduktion.”

Källa:
”Snedvriden konkurrens” orsak till att fler vill ta del av tv-avgiften


  • Publicerad:
    2015-01-27 19:00