STORBRITANNIEN. En mångkulturell skola i Leeds i Yorkshire lär ut engelska som främmande språk. Anledningen till en extrasatsning på engelskan är att inte ens skolans engelskspråkiga elever klarar av att få godkänt betyg.

Mindre än en fjärdedel av skolans elever har engelska som modersmål och under ett nationellt prov i engelska och matematik förra året fick skolan sämst betyg i hela landet. Nu tvingas man extrasatsa på engelska och introducerar även språket som andraspråk. I den nya satsningen kommer även de elever med engelska som modersmål att ingå eftersom även deras språkkunskaper är under kritik.

Trots skolans bottennapp i de nationella proven menar skolans rektor Georgiana Sale att man inte kan kräva mer av skolans elever, som är en blandning mellan över femtio olika nationaliteter.

— Många av våra elever är inte bara nybörjare på engelska, de är inte ens läskunniga på sitt eget språk. I vissa fall är vi de första att sätta en penna i handen på dem.

Den mångkulturella skolan har gått så långt att man har anställt lärare som talar främmande språk, däribland Tjeckiska och rumänska för att på så sätt ens kunna hålla undervisning. Skolan har flera gånger fått kritik från Storbritanniens motsvarighet till skolinspektionen, Ofsted. I en rapport skriver man bland annat att många elever ligger långt efter vad som förväntas av dem.

”Elever som börjar på skolan ligger långt under det nationella genomsnittet och de flesta har dålig läsförmåga”, skriver man.

”De flesta eleverna kommer från ett brett spektrum av etniska minoriteter, med en majoritet elever med pakistansk bakgrund… De senaste månaderna har ett stort antal romska och resande studenter anslutit sig till skolan”, står det även i rapporten.

Statistik från oktober förra året visar att det bland Storbritanniens skolor finns fyra skolor där ingen av eleverna har engelska som modersmål och runt 240 skolor där 90 procent av eleverna har ett annat modersmål än engelska.

Källa:
School becomes first in Britain to teach English as a FOREIGN language


  • Publicerad:
    2014-03-25 19:15