STORBRITANNIEN. Bland nyfödda barn i London är brittiska barn nu en minoritet. Istället är det utländska föräldrar som står för majoriteten av barnafödandet i regionen.

Strax över 57 procent av de nyfödda barnen i regionen London, även kallat Storlondon, är födda av en utländsk mor. Trenden har ökat de senaste åren och är en reflektion av den ökande andelen invandrare i regionen. Ytterligare en av anledningarna till den ökande andelen barn födda av utländska mödrar är ett ökande barnafödande bland folkgrupperna.

I siffror föddes det 134 186 barn i regionen, varav bara 57 105 föddes av en brittisk mor. Den mångkulturella stadsdelen Newham, med hela 76,7 procent barn födda av en utländsk mor, stod för den största procentuella delen främlingsfödslar kontra brittiska födslar . Efter Newham kommer Westminster med 71,7 procent och Kensington samt Chelsea på 71,3 procent utländska barn.

Källa:
57 percent of New Babies in London have Mothers Born Abroad


  • Publicerad:
    2013-09-01 14:40