Dagens datum 8 april: Denna dag 1940 minerade den brittiska flottan norskt farvatten med planer på att invadera Norge och Sverige.

brittiska-soldater

Den 3 september 1939, samma dag som England förklarade Tyskland krig, blir Winston Churchill marinminister (han skulle i maj nästkommande år bli landets premiärminister). Bara två veckor senare lanserade Churchill en plan inför det brittiska kabinettet: De allierade skulle lägga ut minor i norska farvatten för att förhindra tyskarna från att hämta järnmalm från gruvorna i Kiruna och Gällivare. Man skulle även besätta hamnen i Narvik där den svenska malmen hämtades.

Churchills plan förkastades, bland annat av dåvarande premiärministern Neville Chamberlain, då man befarade negativa reaktioner från omvärlden mot att den första aktiva insatsen från de allierade skulle vara att kränka ett icke-krigsförande lands neutralitet. Planen sköts på framtiden.

Kort därefter, den 30 november 1939, bröt emellertid vinterkriget ut mellan Sovjetunionen och Finland, vilket öppnade upp för en ny plan. De allierade beslutade sig för att skicka hjälp till Finland, fast utan egentliga avsikter att hjälpa Finland. Den brittiska planen var att låtsas sända trupper genom Norge och Sverige till stöd för Finland. Planen var att landa i Narvik och avancera längs järnvägen österut och i tur och ordning ockupera Narvik, Kiruna, Gällivare och Luleå.

Den 13 mars 1940 slöts dock fred mellan Finland och Sovjetunionen och denna plan grusades. Aktionen skulle ha inneburit en kränkning av såväl den norska som svenska neutraliteten.

Det fanns större planer än att bara vilja minera norskt farvatten och skaffa kontroll över specifika områden som var avgörande för Tysklands järnmalmsimport. Syftet var enligt Churchill själv även att provocera Tyskland till en reaktion, vilket skulle kunna få de neutrala staterna Norge och Sverige att gå samman med de allierade, och de allierade att ockupera delar av Norge som ”beskydd”. Tyskarna menade dessutom att det fanns tillförlitliga uppgifter på att engelsmännen även planerade en fullskalig ockupation av Norge och Sverige för att därmed öppna upp en ny front mot Tyskland från norr.

På ett krigsrådsmöte den 28 mars 1940 tog England och Frankrike beslutet att minera norskt farvatten. Aktionen skulle äga rum den 5 april och förutom minläggningen skulle man landsätta trupper i Narvik, Stavanger, Bergen och Trondheim samt skaffa sig kontroll över de svenska malmgruvorna. Nu börjar Frankrike backa, rädda för tysk vedergällning i Frankrike, och operationen måste skjutas upp till morgonen den 8 april.

Tyskarna kände vid det här laget, via ett uppfångat radiomeddelande, till de allierades planer och valde att förekomma engelsmännen. Man ville undvika att Nordtyskland skulle exponeras för massiva brittiska flygräder från Norge och Danmark. I februari samma år hade England redan kränkt den norska neutraliteten genom en krigshandling mot det tyska tankfartyget Altmark på norskt territorialvatten. Hitler var därför övertygad om att engelsmännen skulle fullfölja sina planer på att ockupera Norge.

altmark

Tankfartyget Altmark

Natten mot den 7 april – två dagar efter att engelsmännen från första början skulle ha inlett sin offensiv mot Norge, men en dag innan det nya datumet för operationen – lämnade den tyska flottstyrkan de nordtyska flottbaserna. Stor förvirring uppstod bland de allierade då man inte visste vad tyskarna skulle göra eller vart de var på väg. Operationen var så hemlig att de tyska besättningarna, och även en del befäl, hölls ovetande om planerna. Flera mineringar ställdes in och de allierades offensiv mot Norge kom av sig. Överraskningsmomentet var tyskarnas vapen mot den överlägsna engelska flottan.

Den 8 april lade de allierade ut minfält i Vestfjorden, ingången till Narviks hamn, med ett meddelande 05:15 som skulle rättfärdiga kränkningen av Norges neutralitet inför världen. Den norska regeringen lämnade in en stark protest och krävde att minorna skulle tas bort. De allierade hann inte slutföra sin invasion av Norge, för nu seglade den tyska flottan redan längs Norges kust. Efter midnatt invaderades Norge, men inte av de allierade utan av Tyskland.

08_hms_glowworm

HMS Glowworm sänktes efter minutläggning av den tyska kryssaren Admiral Hipper

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-08.


  • Publicerad:
    2018-04-08 00:16