FOLKUTBYTE Medan Massachusetts Demokrater vill ge utländska medborgare med grönt kort rösträtt i kommunval, kräver partikamrater på andra håll i regionen New England rösträtt för illegala invandrare – i både kommun- och delstatsval.

En serie lagförslag, som lämnats in av Demokrater i Massachusetts representanthus och senat, leder tillsammans till att personer bosatta i delstaten, vilka har ett utländskt medborgarskap samt ett så kallat grönt kort för boende och arbete i USA, ges rätt att rösta i municipal elections (motsvarande kommunval).

I praktiken skulle lagändringen få den konsekvensen att utländska medborgares röster runtom i Massachusetts kan fälla avgörandet vid tillsättandet av borgmästare, bestämma sammansättningen av, kommun-/ stadsfullmäktige och skolkommittéer – samt fälla avgörandet i till exempel i lokala folkomröstningar.

Lagförslagen, som alla måste gå till kammarens och senatens utskott för vallagar för behandling, stöds av Demokraternas lagstiftare.

En tjänsteman tillhörande lobbygruppen MassVOTE försökte förra månaden under en utfrågning påverka lagstiftarna med dessa ord:

— Invandrare är viktiga för våra samhällen … många är på väg mot medborgarskap men saknar förmågan att ansöka, de måste dock ha inflytande över hur offentliga tjänster finansieras och styrs.

Rösträtt åt illegala invandrare

Ett avskaffande av medborgarskap som ett villkor för rösträtt drivs nu allt hårdare av Demokrater i USA:s kongress.

På andra håll i regionen New England, som Massachusetts är en del av, har Demokrater i år försökt driva igenom lagstiftning, som inte bara skulle ge ”lagliga” invandrare rätt att rösta, utan även illegala sådana.

Här märks till exempel lagförslaget presenterat i våras av ledamoten i Connecticuts representanthus Juan Candelaria (D) – enligt vilket illegala invandrare urskiljningslöst ges rösträtt i såväl lokala som delstatliga val.

Lagstiftaren Enrique Sanchez (D) i Rhode Islands representanthus föreslog istället att var län ska få ta ställning till huruvida illegala utlänningar ska få rösta i lokala val.