Man kan säga att det är det här nationalsocialismens kärna är, att göra rätt sorts prioriteringar. För att förstå nationalsocialismen måste man för det första höja blicken. Man måste med klarsynthet se på världen och inse att vi människor är en del av naturen och är för evigt bundna att följa dess lagar. Som nationalsocialist förstår man att människan, djuren och naturen är sammanlänkade och att våra val påverkar hur samspelet mellan dessa fungerar. Mycket av det som sker idag vad gäller rasblandning, miljöförstörelse, girig kapitalism och destruktivt leverne är uttryck av obalanserade och egoistiska prioriteringssätt. En annan sak är att man förstår att dåtid, nutid och framtid är helt beroende av varandra. Vad andra gjort före oss påverkar och vad vi gör nu påverkar de efter oss. Inser man det här förstår man även vikten av att bygga broar så att övergången mellan vår tid och framtid blir så stabil som möjligt.

Orsak och verkan

Om man ska klara av att göra rätt sorts val, hållbara val, måste man inse vikten av begreppen orsak och verkan. För att  förstå orsak och verkan måste man hela tiden ligga steget före i tanken. Man måste vara kapabel att se verkan av ett felaktigt val utan att välja fel. På samma sätt måste man kunna se de positiva effekterna på längre sikt av en förnuftig prioritering, gjord här och nu. Vi är alla barn av vår tid brukar man säga och det stämmer verkligen. Aldrig förr har generationer vuxit upp helt utan förankring till sitt förflutna. Inte heller har människor tidigare varit helt ointresserade av hur deras val kan komma att påverka framtida generationer. Det egoistiska tänkandet har blockerat många människors känsla för orsak och verkan. Istället handlar man utifrån sig själv och sina impulser.

Barn som ursäkt

Jag har mött många som insett var det håller på att barka hän men som av egoism prioriterar bort kampen. Inte sällan rör det sig om personer som har barn. Man använder sina barn som täckmantel för att inte kämpa. Kan något vara mer hederslöst och oansvarigt? Har man satt barn till den här världen är det mer än någonsin ens plikt att säkra deras framtid. Barnen kan inte säkra den framtiden på egen hand. De är helt beroende av att vi fattar rätt beslut här och nu. Personligen hade jag inte klarat av att se mina barn i ögonen om jag visste att jag var dag som gick svek dem och inte tog mitt ansvar som förälder. 

Prioritera rätt

Prioriteringarna man gör spelar roll. Det spelar nog till och med en större roll än vad vi kan ana. För det är inte att förglömma att öden formas hela tiden och framtiden kan bli det vi vill att den ska bli. Vi har möjligheten att välja rätt och att ta ansvar. Att vi kommit så här långt är tack vare våra förfäders pliktkänsla, visdom och sist men inte minst mod. I generationer före oss har människor vågat. De har haft modet att välja rätt vägar. De har tagit sina strider och segrat. En egoist strider inte och därför kan inte heller en egoist någonsin segra. För kommande generationer måste vi likt våra förfäder se farorna i vitögat och prioritera rätt. Först då kan vi säkra existensen för vårt folk och gå segrande ur striden.


  • Publicerad:
    2012-08-07 18:00