Att Sveriges statsminister, uppkomlingen från Vingåker i Södermanland, är en oförbätterlig sionist är inte någon överraskning. Men när till och med den ”progressiva” juden Göran Rosenberg vågar sig på att kritisera sina stamfränder i Israel, borde inte då inte prästsvärmaren Göran i alla fall ta ett intet förpliktigande ”principiellt” avståndstagande från judestatens massakrer på värnlösa civila? Medan betongsossar som Göran Greider i alla fall i teorin säger sig vara emot all form av rasism, så är Göran mer ivrig att uppfylla sitt uppdrag från Sion.

Söndagen den 20 augusti benådades universitetsstaden Lund ett celebert besök av Vingåkerynglingen. I samband med att GP kastade ut fagra vallöften från talarstolen i stadsparken, gav han journalisten Olle Lönnaeus från den lokala sionistblaskan audiens. På den direkta frågan hur GP ser på skuldfrågan till blodbadet i Libanon, svarar han ”Det finns en början … där både Hamas och Hizbollah har ansvar. Sen (…) var reaktionen från Israel oförsvarlig och berövade många oskyldiga livet.”

Smaka på orden, vilken är andemeningen bakom? Inga fördömelser av en aggressiv stat vilken systematisk har begått krigsbrott. Inget tal om ”diktaturens kreatur” som i alla fall hycklaren och överklasspojken Olof Palme kunde haspla ur sig. Bara ett kort konstaterande att ansvaret för judarnas etniska krigsföring och bombningar av libanesisk och palestinsk infrastruktur, ligger på sagda folks heroiska motståndsrörelser! Görans agerande kan tyckas absurt för den oinvigde, men för oss patrioter är den snarare logisk. Bakgrunden står att finna i den judiska religionen.

För att undvika en av de värsta försyndelser som en rättrogen jude kan begå inför sin gud, att arbeta på sabbaten, så anställer rättrogna judar speciellt utvalda ”sabbatsgojer” (Den av etablissemanget utpekade ”självhatande” juden Israel Shahak, beskriver fenomenet i sin mycket informativa skrift ”Judisk historia, Judisk religion”). På sabbaten, när juden ägnar sig åt stillhet och kontemplation, överlåts de mer jordiska bestyren åt en inhyrd icke-jude, en goj. Sabbatsbudet gäller nämligen bara för den ras som den allsmäktige guden i sin godhet slutit sitt exklusiva förbund med. Därav är icke-juden tillskillnad från juden ohelig och av totalt ointresse för den semitiske guden som ”sabbatshållare” (Eller för att citera ur deras heligaste bok Talmud, Sanhedrin 59 a; ”En goj –alltså en icke-jude– som kastar bara ett öga i Talmud är dömd till döden, ty det är skrivet att det är vårt arv, icke deras.”). Kontentan av den ädla religionen är alltså att sabbatsgojen tar hand om de smutsiga sysslor, som juden själv inte kan nedlåta sig till att befläcka sig med.

När judarna nu har lidit ett förnedrande nederlag i Libanon, de fåtaliga Hizbollah krigarna stod bi längre än vad man räknat med, så får någon annan icke-jude sopa undan spåren av deras uppenbara folkmordspolitik. I USA är det Bush, i Storbritannien Blair och i Sverige Göran Persson. Frågan som återstår nu är om vart GP springer för att uppfylla sitt sabbatsverk. Är det på Wahrendorffsgatan 3 i Stockholm, Föreningsgatan i Malmö eller Hagakyrkogatan 20 i Göteborg?


  • Publicerad:
    2006-08-25 00:00