Dagens datum 1 maj: Den 1 maj 1933 organiserade nationalsocialisterna för första gången ”Tag der nationalen Arbeit”. Vid detta förstamajfirande i Tempelhof, Berlin, samlades 1,5 miljoner tyskar.

1mai-berlin

Första maj är ursprungligen en gammal germansk-hednisk högtid för vårens ankomst. I slutet av 1800-talet kom dock kommunisterna att kuppa dagen. Genom att utnyttja arbetarnas dåliga livssituation för sina egna syften tog man under det kommunistiska Andra Internationalen, 1889 i Paris, beslutet att göra första maj till en dag för klasskampen. Bakgrunden var det upplopp som hade skett i Chicago 1886 där skottlossning inträffade och sju polismän och fyra anarkister dog.

1mai1933berlinNär nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland kämpade man till döden mot folksplittring och klasskamp, vare sig denna kom från höger eller vänster. Ett led i denna folkgemenskapsträvan var att ta tillbaka första maj-dagen och åter göra den till en dag för hela folket. Den 24 mars 1933 lämnade Joseph Goebbels in ett förslag att göra första maj till en nationell helgdag och skrev sedan i sin dagbok: ”Vi kommer planera det i stor skala och för första gången kommer hela tyska folket förenas i en enda demonstration”.

Den 1 maj 1933 ägde nationalsocialisterna förstamajfirande rum för första gången. Det nationella arbetets dag, som hölls i Tempelhof i Berlin, blev en gigantisk framgång där man samlade inte mindre än 1,5 miljoner tyskar (året därpå, efter att kampen mot arbetslösheten börjat ge resultat, var siffran 2 miljoner).

I inledningen till sitt tal säger Adolf Hitler följande:

”Der mai ist gekommen”. Så heter det i en tysk folksång. Och i många århundraden var den första dagen i maj inte enbart en symbol för vårens ankomst på landsbygden, det var också en dag av glädje, festlig stämning och uppträdande. Sedan kom en tid då denna dag togs i anspråk för andra syften och dagen för nytt liv och hoppfull glädje förvandlades till en dag av gräl och inre stridigheter. En lära, som höll vårt folk i ett fast grepp, försökte förvandla denna dag för naturens uppvaknande, för vårens ankomst, till ett hatets dag; en dag av brödrakrig, oenighet och lidande. Århundraden passerade i detta tyska land och denna dag tycktes mer och mer ödesbestämd att skildra vårt folks splittring och oenighet. Men sedan, efter att vårt folk hade drabbats av det djupaste lidande, kom så äntligen en dag av eftertanke, en tid då vi vände oss inåt och det tyska folket förenades. Och idag kan vi återigen sjunga den gamla tyska folksången: ”Maj har kommit” – vårt folks uppvaknande har kommit!

Första maj i Telmpelhof 1934.

Första maj i Tempelhof 1934

Första maj i Lustgarten 1936

Första maj i Lustgarten 1936

Första maj i Olympiastadion 1938

Första maj i Olympiastadion 1938

Första maj i Olympiastadion 1938

Första maj i Olympiastadion 1938

Första maj i Olympiastadion 1939.

Första maj i Olympiastadion 1939

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-01.


  • Publicerad:
    2018-05-01 00:00