BROTT I härvan kring Kevin Domaoan Olsson har en deldom redan fallit förra året. Då dömdes han för ett stort antal pedofilbrott.

Åtal har väckts mot Kevin Domaoan Olsson vid Malmö tingsrätt. Enligt stämningsansökan har han begått sexualbrott mot 38 barn och ungdomar via nätet, genom att förmå dem att genomföra sexuella handlingar eller posera sexuellt.

Detta har han enligt åklagaren i en del fall lyckats uppnå genom att utpressa sina brottsoffer, som enligt stämningsansökan är i åldrar från 4 till 17 år.

Detta är dock bara den senaste delen av en större pedofilhärva. De nu aktuella brotten begicks 2018-2019, sedan häktades Domaoan Olsson. I juli 2021 meddelades en deldom i samma mål han nu åtalas inom.

Fälldes för 139 fall av pedofilbrott

Enligt ovan nämnda dom, som meddelades av Malmö tingsrätt, hade Kevin Domaoan Olsson sedan år 2015 gjort sig skyldig till hela 139 fall av brottsliga handlingar mot barn.

Vanligast var barnpornografibrott (40 fall), sexuellt ofredande (31 fall) och utnyttjande av barn för sexuell posering (18 fall).

Tillvägagångssättet i dessa fall liknar det som beskrivs i det nya åtalet. Kontakt har tagits med unga flickor som förmåtts genomföra sexuella handlingar eller posera sexuellt, vilket dokumenterats av pedofilen.

I en del av fallen hotades offren med att bilder på dem skulle spridas vidare om de inte ställde upp på det Domaoan Olsson ville att de skulle genomföra. Totalt utsattes 10 flickor för brott enligt det tidigare åtalet.

8 år och 6 månaders fängelse

I tingsrätten blev straffet för dessa pedofilbrott 6 års fängelse. Domen överklagades dock till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som gjorde en del ändringar.

Bland annat justerades de brott Domaoan Olsson dömdes respektive frikändes för, men i det stora hela stod domen fast. Straffet blev dock lite längre då det höjdes från 6 år till 8 år och 6 månader i fängelse.

Detta innebär att den dömde pedofilen kan vara en fri man redan år 2025 om han enbart hade dömts för de brott som beskrivits här. Hur strafftiden kommer påverkas om han döms för de brott han nu åtalas för återstår att se, men det kan vara så att de nya brotten inte kommer förlänga fängelsevistelsen med någon längre tidsperiod.