I etablerad media och på Internet har en debatt förts angående ett förbud mot djursex, så kallat tidelag. Tidigare fanns det hårda straff för den formen av sexuella utsvävningar på djur. Idag kan sexuella övergrepp på djur pågå utan nämnvärd risk för rättsliga följder.

Att det verkligen finns personer som begår sexuella övergrepp på djur, eller åtminstone fantiserar om detta, kan illustreras med inlägg från forumsidan Flashback. Där står följande att läsa av användaren ”meanmachine”:

Hej, jag har länge funderat på ett husdjur som livs- och kärlekskamrat. Vilka lämpar sig mest för sexuella aktiviteter? Djuret ska helst kunna klara sig själv på dagarna utan tillsyn och inte ge sig ifrån så mycket knyst. Har svårt för kattdjur på grund av allergi. Tips?

Svar från en användare som kallar sig ”absolut torr”:

En höna skulle jag rekommendera, dem skall vara sköna att […], men du får nog sätta ett gummiband på nosen innan du går iväg, så den inte piper hela dagarna och stör grannarna. Dem är ganska billiga i drift också, man kan mata dem med det mesta, bland annat fiskbullar.

Förr i tiden så visade samhället en oresonlig linje mot personer som begick dylika sexuella övergrepp på djur. 1734 års lag stadgade:

”Hvar som hafver tidelag med fä, eller andra oskiäliga djur, then skal halshugas, och i båle brännas, varde ock samma diur tillika dödadt och brändt.”

Från och med 1864 var brottet belagt med straffarbete i upptill två år. I samband med att homosexualitet avskaffades som brott 1944 så försvann även straffet för tidelag som ingick i samma lagparagraf.

I Radio P1-programmet Efterlyst special, som sändes den 1 december i år, debatterade Hasse Aro med landshövdingen Eva Eriksson. Aro nämnde då man inte får inskränka människors rättigheter, att sexualitet av det här slaget skulle vara naturligt. I radioprogrammet berättades även om veterinärer som fått sy ihop djur som tagit fysisk skada. Men en anmälan görs ändå inte, och djuret löper risk för fortsatt lidande.

Att dömas för handlingar motsvarande tidelag idag är i praktiken svårt. Det enda som kan fälla en förövare är gällande djurskyddsregler där det krävs att djuret åsamkats fysisk skada. Det räknas då som djurplågeri. Dock är det svårt att bevisa att djur farit illa av tidelag. Den nuvarande djurskyddslagen är därför ett dåligt skydd för djuren och de sexuella förövarna kan fortsätta sin verksamhet ostört.


  • Publicerad:
    2011-12-06 00:00