VECKANS FILM Nordfront tipsar om dokumentären ”Vidkun Quisling: Leader, Humanitarian, Hero”.

Vidkun Quisling föddes 1887 och var en officer, hjälparbetare, militärattaché och under tid också försvarsminister. 1933 bildade han partiet Nasjonal Samling, som 1935 blev nationalsocialistiskt.

Quslings namn har kommit att smutskastas som symbolen för en landsförrädare, men i dokumentären Vidkun Quisling: Leader, Humanitarian, Hero, skildras nationalsocialistens kamp för att hålla Norge utanför andra världskriget och skydda landet från bolsjevismen.

Quisling och hans parti hade även goda förbindelser med Adolf Hitler och Tredje riket. Han blev sedermera ministerpresident över Norge under tyskarnas ockupation av landet, fram till 1945.

Dokumentären innehåller mängder av arkivfoton och videor från Nasjonal Samlings partimöten, tal från Vidkun Quisling och intervjuer med historiker.

Vidkun Quisling avrättades för landsförräderi vid Akershus fästning den 24 oktober 1945.