YTTRANDEFRIHET Lunds tingsrätt har kommit fram till att det är ”oacceptabelt” men lagligt att kalla Jonathan Leman för en parasit och bjuda ut honom i skogen för att ”rensa” hans sjuka hjärna.

I november 2022 skrev en 71-årig man från Skåne några sanningens ord till Expos Jonathan Leman på Twitter:

Din jävla fitta sluta att tigga pengar och börja arbeta för ditt uppehälle din förbannade parasit du och din kompisar arselberg skulle jag vilja ha en träff med i skogen och rensa era sjuka degklumpar till hjärnor.

Bakgrunden till kommentaren ska ha varit att Leman tiggt pengar till sin arbetsgivare Expo på Twitter, numera även känt som X.

”Arselberg” refererar med största sannolikhet till Robert Aschberg, som likt Leman är av judisk härkomst och har varit inblandad i Expo och den vänsterextrema rörelsen runt tidningen.

Kammaråklagare Linus Westerberg tyckte dock att den svenske herren inte skulle få tilltala judar på det här viset och menade att mannen gjort sig skyldig till olaga hot, varför åtal för detta väcktes. Leman såg för egen del en möjlighet att tjäna enkla pengar och krävde skadestånd på 7000 kr från pensionären.

71-åringen mötte åtalet genom att stoiskt erkänna att han skrivit inlägget men förneka att det skulle innehålla något hot. I domen som meddelades förra månaden framkommer också att polisen prioriterade detta ärende och begärde ut ip- och e-postadresser för att kunna sätta dit mannen.

Lunds tingsrätt konstaterade dock i slutänden att inlägget inte innehåller något som uppfyller kriteriet för olaga hot:

Frågan är då om meddelandet innefattar ett sådant hot om brottslig gärning på sätt som krävs för att det ska bedömas som ett olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken. I meddelandet används ett grovt och nedsättande språkbruk. I de delar som påstås utgöra hot om våld är meddelandet emellertid tämligen vagt. Ordalydelsen kan, sedd för sig, inte sägas innefatta ett så konkret hot om brottslig gärning mot målsäganden som i praxis krävs för att det ska bedömas som ett olaga hot.

Även underförstådda hot kan visserligen, beroende på omständigheterna, leda till ansvar för olaga hot. Men då krävs ofta någon annan omständighet som gör att meddelandet bör tolkas som ett hot om brottslig gärning. Det som [den tilltalade] skrivit i meddelandet kan, men måste inte, tolkas som ett förtäckt hot om våld mot målsäganden. Andra tolkningar än den som åklagaren påstått kan inte uteslutas. Till detta kommer att [den tilltalade] och målsäganden är helt obekanta för varandra sedan tidigare och det rör sig om ett enstaka meddelande. Någon annan omständighet som talar för att meddelandet ska tolkas som ett hot om brottslig gärning har alltså inte kommit fram. [...]

Sammantaget har åklagaren inte visat att [den tilltalade] genom meddelandet hotat Jonathan Leman med brottslig gärning enligt åtalet.

Åtalet och Jonathan Lemans skadeståndsanspråk ska därför ogillas.

B 5233-23, Lunds tr

Tingsrätten tar dock i domen konstig ställning för att det lagliga inlägget ändå på något odefinierat sätt är ”oacceptabelt”:

[Den tilltalade] har sammantaget uttryckt sig på ett sätt som framstått för målsäganden framstått som både obehagligt och skrämmande. Som inlägg i debatten är meddelandet givetvis helt oacceptabelt. Att skicka meddelanden med grovt och kränkande innehåll skulle, beroende på bl.a. arten och omfattningen av kontakterna, kunna vara straffbart som ofredande. Detta har dock inte påståtts i åtalet och prövas därför inte av tingsrätten.

B 5233-23, Lunds tr