Dagens datum 17 april Denna dag, år 617, beslutade den hedniska drottningen av Moidart att tillsammans med sin kvinnliga här gå till motangrepp mot de kristna som ockuperat ön Eigg.

På 600-talet spred munkar den kristna läran i det då hedniska Skottland. Den irländska prästen och missionären Donnán införde kristendomen på ett flertal platser i Skottland innan han kom till ön Eigg i nordväst. Kort efter det började han tillsammans med andra munkar bygga ett kloster.

Historien om Donnán lever kvar än i denna dag. Det sägs att ön vid den här tiden tillhörde pikterna, ett keltiskt folkslag vars historia är höljt i dunkel, och att det var den hedniska drottningen av Moidart som styrde över ön. Då drottningen, vars namn inte finns bevarat för eftervärlden, fick veta att munkarna hade börjat etablera sig på ön blev hon oroad över vad detta skulle innebära för folket. Hon beskrivs enligt sägnerna av lokalbefolkningen på ön som en stark motståndare till den nya läran som påtvingades folket i Skottland.

Vid ett flertal tillfällen ska drottningen ha beordrat sina krigare att bege sig till platsen där munkarna var i färd med att bygga sitt kloster. Väl där försökte man uppmana de kristna männen att ge sig av, varpå munkarna vägrade och hänvisade till sin av gud givna rätt att sprida det kristna budskapet.

Enligt legenden ska drottningen då ha samlat sina bästa kvinnliga krigare och red tillsammans med dem ut till munkarna. Väl där dödades de alla av den kvinnliga hären. Enligt berättelser blev munken Donnán och hans kristna följeslagare, 52 eller 150 till antalet, dödade och innebrända i sitt nybyggda kloster. Ruinen av det nedbrända klostret finns att besöka på ön Eigg. Det faktum att drottningen valde ut kvinnliga krigare till uppgiften att dräpa de kristna männen har av vissa historiker setts som en kraftmätning gentemot den kristna läran och dess syn på kvinnan. Vad drottningen av Moidart verkligen ville visa med den handlingen går endast att spekulera i.

Slottet Tioram.

Drottningen, som denna dag år 617 gick till motangrepp mot den kristna läran är nästan helt bortglömd sånär som på några kvarlevande berättelser kring denna händelse. Endast ett fåtal människor på ön Eigg kan berätta om hennes beslut och slagkraftiga handlingar. Den kristna propagandan/historieskrivningen lägger mest fokus vid munken Donnán, som helgonförklarades i samband med sin död och som idag firas av kristna i det som kallas Saint Donnán’s feast day.

Enligt uppgifter ska drottningens fort ha legat vid Glenuig i Skottland. Vissa menar att de äldsta delarna av Slottet Tioram, som är beläget vid Loch Moidart, kan vara ruiner av hennes fort.