Dagens datum 20 april Denna dag 1890 föddes skriftställaren Einar Åberg. Åberg blev efter andra världskriget så hatad av världens sionister att dessa tvingade svensk regering att anta en ny lag – hets mot folkgrupp.

Einar Åberg föddes den 20 april 1890 i Göteborg. Han var en nationell skriftställare som under 1950-talet skulle bli den tidens främsta propagandist mot sionismen. Han var också en av världens första historierevisionister.

Einar Åberg blev nationell i början av 1920-talet, vid 30 års ålder, efter att ha läst skriften Sion vises protokoll. Denna ”uppenbara förfalskning” som den ibland kallas var mer än äkta för Åberg som efter att ha läst den började betrakta omvärlden på ett annat sätt. Den sionistiska maktutövning som beskrivs i skriften skulle på ett flertal punkter komma att drabba Åberg själv.

Åberg kom att se som sin livsuppgift att upplysa världen om sionisternas mål och maktutövning. Detta genom att ge ut och/eller själv författa antisionistisk litteratur. Hans mest aktiva tid började på 1930-talet då han gav ut och saluförde nationell och antisionistisk litteratur via Svea Rikes bokhandel. Han var också anställd på tidningen Nationen och på Svea Rike förlag samt på 1940-talet verksam kring Samfundet Manhem.

Under 1930-talet ingick Åberg även i Deutscher Fichte-Bund, ett nätverk för sammanställande av antisionistisk litteratur i och utanför Tyskland. Einar Åberg var en flitig gäst i det nationalsocialistiska Tyskland och blev bland annat inbjuden av Welt-Dienst till en internationell konferens om sionismen.

Åberg var mycket rakt på sak i sitt budskap. 1941 grundade han Sveriges Antijudiska Kampförbund vars motto var: ”Antisemitism äro ICKE judeförföljelse eller judehat. Antisemitism är individens och folkens SJÄLVFÖRSVAR!”. Ett annat av Åbergs budskap var: ”Nationalism utan judefråga – förtäckt judendom!” I ett brev till sionisten och förintelsepredikaren Hugo Valentin förklarar Einar Åberg vad han menar:

Det är naturligtvis på grund av vad judarna ställt till med och ställer till med i världen som de icke-judiska folken vänder sig emot dem i självförsvar...Jag förstår mycket väl, att ni vill försöka skydda ert folk liksom jag mitt. Ni är en judisk patriot och jag en svensk och ur den synpunkten måste vi väl högakta varandra, eller hur?

Strax efter andra världskrigets slut skulle Einar Åberg komma att dela ut flygblad, oftast ensam, där han öppet propagerade mot segermakternas propagandalögner om bland annat ”förintelsen”. Han författade även antisionistiska skrifter och flygblad och översatte dessa och distribuerade dem till läsare i bland annat USA, England, Kanada. Åberg metod gick ut på att sammanställa avslöjande uttalanden från kända sionister och sända ut dessa i världen. 1958 sänder den amerikanske NS-ledaren George Lincoln Rockwell ett privat brev till sin kamrat i Sverige: ”Du har verkligen visat prov på ditt otroliga mod och beslutsamhet.”

Einar Åbergs bokhandel på Beridarebangatan 25, nuvarande Sergelgatan, i Stockholm. Åberg dömdes till förargelseväckande beteende för denna skylt.

Men alla var inte lika förtjusta i Einar Åbergs publicistverksamhet. 1946 skulle American Jewish Congress och World Jewish Congress, som båda vid denna tid leddes av Stephen Wise, att utöva påtryckningar mot Sverige för att stoppa Einar Åberg eftersom han bland annat talade emot att Tyskland skulle ha haft en ”utrotningspolitik”.

Åberg hade mellan åren 1941-1945 dömts till böter nio gånger, ofta för förgargelseväckande beteende och liknande.

Den befintliga lagen ansågs dock inte tillräcklig för att stoppa Åberg och de judiska kongresserna ville därför censurera honom med hjälp av en ny lag. Därför utövade de sionistiska organisationerna påtryckning mot den svenska regeringen att anta lagen ”Lex Åberg”, föregångaren till det som idag heter hets mot folkgrupp. I skriften Fakta bakom åtalen och domarna mot Einar Åberg 1946-1956 framgår hur lagen kom till. Några tidningsreferat från den tiden:

”Jewish Congress vill stoppa Åberg”
”… Ärendet är emellertid inte det enda: det gäller också att undersöka möjligheterna att genom svenskt ingripande stoppa den antisemitiska propagandisten Einar Åberg. ..”
Dagens Nyheter den 18 oktober 1949.

”Judisk vädjan mot Åberg till svenska regeringen”
”London, tisdag.
TT-Reuter. Judiska världskongressens Europakonferens noterade på tisdagen att den oroades av ”Svensken Einar Åbergs ohämmade antisemitiska verksamhet”. Konferensen beslöt vädja till svenska regeringen att vidta alla till buds stående åtgärder för att förhindra att detta propagandamaterial tillverkas och exporteras samt särskilt att ta reda på varifrån Åberg får pengar till sin propaganda.”
Dagens Nyheter den 2 juli 1952.

”Einar Åberg dömd till tre månaders fängelse. Tryckfrihetsbrott”
”Stockholm (TT). Stockholms rådhusrätt har dömt bokförläggare Einar Åberg, Norrviken, till tre månaders fängelse ovilllkorligt för brott mot tryckfrihetsförordningen bestående i hets mot folkgrupp.
Denna gång har Åberg klippt antijudiska artiklar ur olika utländska tidskrifter och låtit trycka dessa på flygblad, som han sedan distribuerat i olika länder, bl. a. USA."
Göteborgs Handelstidning den 6 juli 1956.

Einar Åberg dömdes sex gånger för hets mot folkgrupp och två gånger, 1954 och 1956, till tre månaders fängelse. Han åtalades sista gången 1960 och lade 1964 ner verksamheten på grund av ålder. Einar Åberg avled 1970 i Norrviken, Stockholm.

Rekommenderad läsning:
Patrioten som fick en lag uppkallad efter sig, del 1 (Nationellt Motstånd nr. 7)
Patrioten som fick en lag uppkallad efter sig, del 2 (Nationellt Motstånd nr. 8)

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-04-20.