INRIKES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna röstade under gårdagen för att avskaffa den svenskfientliga gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Sverigedemokraternas (SD) ungdomsförbund Ungsvenskarna – vars grundande man kan läsa om mer utförligt här – håller i helgen ett förbundskonvent där de röstar om vilken hållning de ska ha i olika frågor.

Ted Bondesson, som förutom att vara med i Ungsvenskarna också är vice gruppledare för SD i Eslöv, har på Twitter gått ut med att riksorganisationen Ungsvenskarna stöder hans motion om att ”verka för att avskaffa” den svenskfientliga och rasistiskt utformade gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” (HMF).


De antinordiska makthavarna i Sverige har på senare tid börjat använda sig av HMF-lagen allt oftare i syfte att tysta kritiker mot folkutbytet samt folkutbytets konsekvenser. I takt med det ökade åsiktsförtrycket har även motståndet mot detsamma ökat. Tidigare i år väckte åtalet mot invandringskritikern Jan Sjunnessons islamkritiska Facebook-inlägg så pass mycket uppståndelse att det lades ner av åklagaren.

Även internationellt har en rörelse för ökad yttrandefrihet bildats. I Italien har en minister för den invandringskritiska regeringen uttalat sig om att landets motsvarighet till HMF bör avskaffas. Och i USA har ingen mindre än president Donald Trump upprepade gånger uttalat sig kritiskt mot censuren på sociala medier som i allt högre utsträckning drabbar hans supportrar. Enligt Trump borde alla, ”bra som dåliga”, få yttra sig utan att drabbas av censur.


  • Publicerad:
    2018-11-18 07:00