ÅSIKTSFRIHET. Justitiekanslern har beslutat att inte inleda någon förundersökning om ”hets mot folkgrupp” efter Jimmie Åkessons uttalande i SVT:s partiledardebatt.

Efter Jimmie Åkessons uttalande i SVT:s partiledardebatt, där han menade att många invandrare inte passar in i Sverige på grund av dålig integration till följd av en alltför omfattande invandring, gjordes ett tiotal polisanmälningar där anmälarna menat att uttalandet skulle ha brutit mot gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Nu har Justitiekanslern meddelat att ingen förundersökning om brott kommer att inledas. I yttrandet skriver JK att syftet med gummiparagrafen inte varit att ”motverka en kritisk debatt” och att yttrandefriheten anses vara starkare när yttranden framförs i ett grundlagsskyddat medium.

Syftet med lagen om ”hets mot folkgrupp” är dock, oavsett vad Justitiekanslern skriver, just att ”motverka en kritisk debatt”. Lagen stiftades från början efter påtryckningar från judisk makt-rörelsen, då man krävde att den svenska staten skulle hindra spridningen av Einar Åbergs propagandamaterial.

Även i modern tid är motiven desamma, vilket Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist kunde konstatera efter att ha läst ett PM från åklagarmyndigheten, i samband med ”rättegången” mot Vera Oredsson. Innehållet i PM:et får tala för sig självt:

FN:s rasdiskrimineringskommitté […] har även konstaterat att Sverige har problem med rasistiska och extremistiska organisationer och att Sverige inte fullt ut lever upp till konventionens [FN:s konvention om ”avskaffande av all rasdiskriminering” från 1965, reds. anm] förbud mot sådana organisationer.

Sverige anser att konventionens förpliktelser är uppfyllda eftersom lagstiftningen om hets mot folkgrupp tvingar organisationerna till passivitet genom att förbjuda rasistiska yttranden. En begränsning av politisk åskådning skulle strida mot Regeringsformens skydd för yttrandefrihet- och föreningsfrihet. Kriminaliseringen är inriktad på de gärningar som begås men syftet med den svenska lagstiftningen är att sådana organisationers verksamhet ska förhindras.

Källa:
JK: Ingen utredning efter Åkessons uttalande i SVT


  • Publicerad:
    2018-09-26 22:45