DALARNA. Nyligen rapporterade Nordfront om då Migrationsverket höll möte i den lilla orten Sunnansjö. Detta ogillade lokalmedia som uppmanade människor att ”stå upp mot nazisterna”.

Snabba bud från Migrationsverket. Plötsligt får byborna reda på att myndigheten kommer att inhysa 180 asylsökande på orten.

Snabba bud från Migrationsverket. Plötsligt får Sunnansjö reda på att myndigheten tänker  inhysa 180 asylsökande på orten.

”Liberal” upprörd över människor med andra åsikter

Ibland kan det vara rätt roligt att bena ut bakgrunden till en sådan artikel och vilka aktörer som ligger bakom den. Journalisten i fråga heter Jens Runnberg och benämner sig själv som en ”liberal” och ”politisk redaktör” för Dalarnas Tidningar som ägs av koncernen Mittmedia.

Runnberg lanserades våren 2012 som vänsterjournalisten Göran Greiders ”nye liberale motståndare”. ”Liberal” är även så som Runnberg beskriver sig på sin Twitter-profil.

I sin artikel går Runnberg mot sin egen ideologi. En i sanning liberal människa borde rimligtvis ha omfamnat ”individens frihet som grundläggande värde” och inte uppviglat människor att ”stå upp mot” sådana som valt andra politiska åsikter än honom själv. Såtillvida han inte är något av en bluff.

”Liberalen” blir även illa till mods av att Nordfronts reporter fotograferat en dalahäst. Han skriver:

”Och sedan får jag syn på den. Bilden.

Nazisternas utsände har tagit en bild på den hemgjorda ortsskylten med den lokala målningen av dalahästen. […]

Den där bilden gör att det kommer nära. Jag blir kall.”

 Henrik Pihlströms fotokollage gör Jens Runnberg märkbart skärrad. Dalahästen i fråga är inringad i rött.

Det är Henrik Pihlströms fotokollage som gjort Jens Runnberg upprörd. Dalahästen i fråga är inringad i rött.

”Jag önskar jag hade varit på det där stormötet”, avslutar han sin artikel. Som läsare lämnas man till att fantisera om hur det gått till ifall Runnberg bevistat mötet. Och vad menar han egentligen med att ”stå upp mot nazisterna”?

Räcker inte diskussion, eller hur ska ett sådant möte gå till ifall Runnberg fått bestämma?

Varför kallar sig kommunister för ”liberala”?

Jens Runnberg verkar lustigt nog inte återfinnas i moderata eller folkpartistiska sammanhang utan verkar istället vara något av en kommunist i ”liberal” skrud. Observera att bilderna inte är manipulerade utan enbart ställda sida vid sida:

Jens Runnberg och Vladimir Lenin.

Jens Runnberg och Vladimir Lenin.

 

Lev Davidovich Bronstein/Leon Trotsky och Jens Runnberg.

Lev Davidovich Bronstein/Leon Trotsky och Jens Runnberg.

 

Kanske menar Jens Runnberg på att även ”liberala” plattformer kan användas till att sprida kommunistiska idéer ifrån. Här syns Runnberg då han gästar det lokala kommunisthaket i Borlänge och pratar ”politisk kultur”, den 22:a april, 2013.

Kanske menar Jens Runnberg på att även ”liberala” plattformer kan användas till att sprida kommunistiska idéer ifrån. Här syns Runnberg då han gästar det lokala kommunisthaket i Borlänge och pratar ”politisk kultur”, den 22:a april, 2013.

Jens Runnberg en del av massmedial hydra

Hur kommer det sig att personer likt Göran Greider, Jens Runnberg och Lillian Sjölund tycks vara stöpta ur samma form? Svaret på den frågan är enkelt. Alla av dessa personer är nämligen anställda av företag som ingår i Mittmedia, en av Sveriges största mediakoncerner. Personen som är VD för denna massmediala hydra heter Thomas Peterssohn, tidigare VD och chefredaktör för TT.

Koncernen är ett skrämmande exempel på hur makt över lokalmedia i ett stort geografiskt område helt centraliserats till en ljusskygg och privat aktör. Listan över vilka tidningar och mediekanaler som koncernen äger är mycket lång och går att ta del av här.

Mittmedia ägs till 70% av en stiftelse kallad Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, vars ägare åtminstone för mig är okända. Huruvida Mittmedia kan räknas in som en av många mediakoncerner i Sverige med judiska ägare går inte veta förrän fler detaljer om stiftelsen blir kända. Vad som däremot går att konstatera är att Mittmedia både agerar judiskt och styrs av någon med suspekt efternamn och utseende.

Thomas Peterssohn var VD och chefredaktör för Tidningarnas Telegrambyrå mellan åren 2006 - 2011. Sedan 2011 styr han en hydra som kontrollerar i princip all lokalmedia i Dalarna, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gävle. Bilden är ett kollage.

Thomas Peterssohn var VD och chefredaktör för Tidningarnas Telegrambyrå (TT) mellan åren 2006 – 2011. Sedan 2011 förfogar han över en massmedial hydra i Dalarna, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gävle. Bilden är ett kollage.

Mittmedia krossas sakta men säkert

Eftersom Nordfront kontinuerligt vinner mark och Mittmedia gör motsatsen är det förståeligt att personer likt Runnberg blir oroliga. Sökorden ”varsel mittmedia” skvallrar också om den verklighet som han och många andra journalister inom koncernen dagligen brottas med. Under de senaste åren har det varit ett flertal sådana massuppsägningar på Mittmedia på grund av sinande intäkter, som i sin tur beror på svikande läsare.

Samtidigt märker vi på Nordfront en ständig ökning av läsare. Innerst inne är det kanske inte dalahästar som får Thomas Peterssohns hydra till att darra. Kanske har den istället tagit sig tiden att läsa följande stycken ur Motståndsrörelsens politiska visioner och insett att vi ämnar köra svärdet i den:

En förutsättning för sann demokrati är befrielse och demokratisering av massmedia. I vårt land har vi den judiska Bonnierfamiljen som ett uppenbart exempel; så länge medierna domineras av främmande, sionistiska eller kapitalistiska intressen, vilka har ett monopol över informationsspridningen, kan ingen verklig demokrati råda. Det säger sig själv att en sådan mediedominans måste brytas med alla medel. Det handlar om varje människas rätt till sitt eget medvetande, möjligheten till att bilda sig en egen självständig uppfattning.

Att krossa ett sådant monopol skulle exempelvis kunna göras genom att expropriera, alltså beslagta, dessa medieföretag; därefter förstatliga vissa av dem, lägga ner andra och dela ut resten till kooperativ och föreningar. Genom att återbörda medierna till folkgemenskapen, till stat, föreningar och kooperativ demokratiserar vi dem.

I den nationalsocialistiska republiken kommer det kommersiella ägandet av medier starkt begränsas, istället kommer alltså föreningar, folkrörelser, kooperativ och andra att uppmuntras och stödjas av staten för att publicera en mångfald av media så att information, ett brett spektrum av politiska åsikter och ett brett spektrum av kultur tryggas.

Ett friare folkligare media är alltså en grundförutsättning för sann demokrati och efter sådana reformer skulle samhället inte vara sig likt.


  • Publicerad:
    2013-11-01 12:21