Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ett enat Norden

Av Simon Lindberg, 2019-05-27
simon.lindberg@nordicresistance.org

NORDEN. Här kan du läsa om Motståndsrörelsens vision om ett enat Norden och vad detta innebär i kontrast till globalisternas vision om en hel värld med öppna gränser. Saxat från kampanjsidan Frittnorden.nu.

Världen blir allt mer fjättrad i globalisternas kedjor och de unika skillnaderna mellan länderna tycks minska. Kosmopoliter får allt större makt och de multinationella företagen blir allt fler. Världsomspännande nätverk som EU, FN och NATO kräver hela tiden större inflytande.

Detta leder nordborna till ett vägskäl. Antingen låter vi oss knuffas nedför stupet, förlorar vår identitet och blir en färglös del av den globaliserade världen – eller så gör vi vad vi kan för att stå fast och slå vakt om vår suveränitet samt säkra överlevnaden för våra unika folk, nationer och kulturer. Därigenom skulle vi också föregå med gott exempel för andra nationer att i sin tur slå sig fria och uppnå sin fulla potential.

Är det den första vägen du vill att vi går är det bara att blunda och låta mörkermakterna sköta resten. Känns istället den andra vägen mer lockande måste vi förena oss med andra av vårt folk som väljer samma väg. Sverige ensamt har ingen chans att stå emot. Europa är en alltför stor och månghövdad region (med flertalet skilda etniciteter och därigenom egna kulturer och intressen) för att en förening ska kunna bli gynnsam.

Nej, Norden behöver enas under en folkbevarande regim. Om inte, kommer Norden och dess folk på sikt upphöra att existera.

Fördelar med ett enat Norden kontra ett ensamt Sverige

 • Kan vara helt självförsörjande.
 • Har en rejäl yta, vilket ger goda möjligheter för tillväxt i framtiden.
 • Står med naturliga försvarsgränser.
 • Är resursstarkt och konkurrenskraftigt.

Fördelar med ett enat Norden kontra ett överstatligt EU

 • Etniskt homogent.
 • Kulturellt homogent.
 • Anpassning behöver bara ske efter andra högstående stater.
 • Nordiska nationella intressen kan vara vägledande istället för globalistiska.

Norden utgörs av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Likheterna i ursprung, kultur, språk, lynne och det geografiska läget är som skapta för en lyckad sammanslagning. Man skulle kunna säga att de avvikelser som skiljer länderna emellan på det stora hela inte är mer främmande än till exempel de mellan Dalarna och Gästrikland. Trots att allmogekonsten skiljer dessa landskap åt, påverkas de båda inte negativt av att de angränsar. Detsamma skulle gälla länderna i Norden. Att ena Norden skulle alltså inte innebära några nämnvärda krockar och givetvis kunde de nationella språken och inhemska kulturerna bestå ändå. De nordiska länderna har också under historien antingen varit helt enade, i allianser med varandra eller ockuperade av varandra – det vore alltså fullt naturligt med ett enat Norden också ur ett historiskt perspektiv. Även idag finns flertalet samarbeten de nordiska länderna emellan såväl ekonomiskt och politiskt som militärt.

Norden är rikt på naturresurser såsom skog, bördig åkermark, gruvfyndigheter, fiskevatten, gas och olja. I förhållande till vår befolkning har vi till och med mycket rika tillgångar. Norden skulle därför tveklöst kunna ha egen fullvärdig stålindustri, textilindustri, bilindustri, elektronikindustri m.m. Norden skulle kunna stå som en god handelspartner med hela världen och givetvis skulle vi också uppmuntra goda relationer globalt. Detta till trots vore det såklart bra att veta att vi skulle kunna stå totalt självförsörjande även om så resten av hela världen var fientlig mot oss.

På tal om fientlighet från omvärlden är det också nämnvärt att även om vi trätt sinsemellan ibland så har våra yttre gränser varit intakta i snart tusen år, med undantag för den mellan Finland och Ryssland som ändrats lite grann. De nordiska gränserna utgör naturliga försvarslinjer. Försvarslinjer som borde skyddas av en kraftigt upprustad nordisk militär – redo för vilka hot som än må stå i vår väg – även civilförsvarligt.

På detta vis skulle Norden också kunna utgöra en självständig frizon mellan öst och väst. Där de nordiska länderna idag är totalt USA-vänliga kunde Norden istället stå verkligt neutralt med goda kontakter både till USA och Ryssland.

Lagarna är idag författade ganska likt varandra i de nordiska länderna och en allnordisk konstitution som garanterar vissa allmänna rättigheter för folket och skyldigheter för staten skulle vara enkel att enas kring. I övrigt kunde vissa regionala (idag nationella) lagar kvarstå.

För att verkligen det enade Norden skulle nå sin fulla kraft och frihet från globalisterna lämnas det rådande banksystemet. En Nordisk centralbank grundas som får ensamrätt på att skapa nya pengar för cirkulation inom vårt ekonomiska system. Norden kommer garanterat blir ett av de rikaste och mest välmående länderna i världen och behöver inte längre låna pengar från utlandet med ränteslaveri som följd.

Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad. Ett enat nordiskt försvar skulle även kunna stå starkt emot fientliga krafter i världen. Ett enat Norden står som det sunda alternativet till globalisering och likriktning!

På sidan Frittnorden.nu kan du läsa mer om EU, globalism och de alternativ Nordiska motståndsrörelsen erbjuder.


 • Publicerad:
  2019-05-27 12:29