EU-kommissionen har anmält Sverige till EU-domstolen då de vill förbjuda Sverige att testa nötkreatur för bland annat paratuberkulos.

Orsaken till det skulle vara att ”det strider emot EU:s fria rörlighet och utgör hinder för en gränsöverskridande handel med levande djur” lät det i ett motiverat yttrande. Ett motiverat yttrande är en varning och det sista steget före en stämning i EU-domstolen. Vid EU-inträdet ansökte Sverige om så kallade tilläggsgarantier. Tilläggsgarantier för vissa sjukdomar beviljades direkt medan andra fortfarande inte är slutbehandlade. På grund av detta kan Sverige ställa krav på provtagning vid införsel av djur, vilket minskar risken för smittspridning. Detta vill man nu ändra på. 

Många är oroliga för uppgången i antibiotikaresistens och man befarar att sjukdomar som sedan länge varit utrotade i landet skall få fäste igen. Förra veckan poängterade John Dalli, EU-kommissionär för hälsa och konsumentpolitik, vikten av att stärka det förebyggande arbetet för att minska uppkomst spridning av resistans. Samtidigt så uppmuntrar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) regeringens ansvarige minister Eskil Erlandsson att gå vidare till nästa instans i fallet.

Sverige har en lång erfarenhet av förebyggande och kontrollerande av sjukdomar hos djur. Nötkreaturen är till exempel fria från paratuberkulos, tuberkulos och brucellos. Ansvariga myndigheter har lagt ner enorma summor på att utrota flera allvarliga sjukdomar och resultatet blir då friskare djur och en bättre välfärd. 

”Hälsoläget bland våra djur är mycket gott och det bör få fortsätta så. Vi i Sverige kan helt enkelt inte acceptera när sjukdomar som vi för längesen lyckats utrota återigen får fäste i vårt land. Det skulle vrida tillbaka utvecklingen och äventyra både människors och djurs hälsa”, anser Helena Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund.


  • Publicerad:
    2012-10-07 22:50