HÄLSA. Ett av de största hoten mot mänskligheten är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, antibiotikaresistenta bakterier. I Mellanöstern är överanvändning och felaktig användning av antibiotika ett stort problem som leder till att bakteriestammar anpassar sig och blir resistenta mot antibiotikan.

Antibiotikaresistenta bakterier ökar. Foto: Rob Brewer (CC BY-SA 2.0).

Att antibiotika överanvänds eller används på ett felaktigt sätt resulterar i att bakteriestammar blir resistenta mot antibiotikan som inte längre kan bota infektionerna. Detta är vanligt i Mellanöstern där krig och konflikter har lett till att de antibiotikaresistenta bakterierna ökat.

De resistenta bakterierna sprids sedan mellan människor. Läkaren Zakaria al-Bakri på ”Läkare utan gränser” berättar att dessa bakterier numera finns överallt och att så många som 40 procent av alla patienter på hans klinik bär på de resistenta bakterierna.

– Den här sortens bakterier kan finnas överallt. På huden, på kläderna, säger al-Bakri.

Dålig infrastruktur, bristande sjukvård och hygien samt att okunniga läkare, kvacksalvare och även privatpersoner skriver ut och använder antibiotika på ett omdömeslöst sätt har lett till att de resistenta bakterierna i Mellanöstern ökat.

Att många drabbas av sårskador i krigs- och konfliktsituationer och att såren ofta inte behandlas korrekt och hålls rena har även lett till att de resistenta bakterierna fått fäste i regionen.

– Så länge huden är intakt så är det ingen fara, men får man ett sår kan det leda till fruktansvärda infektioner, säger al-Bakri.

Världshälsoorganisationen, WHO, pekar ut antibiotikaresistenta bakterier som ett av de största hoten mot mänskligheten. De svår- eller helt obehandlingsbara resistenta bakterierna sprids nu med de omfattande strömmar av migranter som kommer från Mellanöstern till Västvärlden, inte minst till Sverige.

Obligatoriska hälsokontroller av migranter ses som alltför ”integritetskränkande” av svenska politiker som beslutat att avstå från sådana. Därför vet ingen hur många av de som reser in i landet som som bär på farliga resistenta bakterier – eller andra svårbotade sjukdomar, som TBC som är tillbaka på bred front i en multiresistent och mycket svårbehandlad form.

Källor:
Antibiotikaresistenta bakterier från Mellanöstern hot mot mänskligheten
Antibiotikaresistenta bakterier ökar i Mellanöstern


  • Publicerad:
    2019-08-16 11:15