HÄLSA. Den utbredda antibiotikaresistensen är ett välkänt problem. Nu initieras en studie på flera svenska sjukhus där man kommer att testa att använda äldre antibiotika mot resistenta bakterier.

Bacterial_Infections

På ett antal svenska sjukhus kommer man framöver att ge en äldre typ av antibiotika till patienter med svårare fall av urinvägsinfektion och feber. Detta inom ramen för en ny studie i ett försök att komma tillrätta med det stora problemet gällande antibiotikaresistens hos bakterier.

Den antibiotika som vanligtvis används mot exempelvis urinvägsinfektion slår brett mot hela bakteriefloran vilket därmed också ökar risken för att resistens ska utvecklas. Den äldre typen av antibiotika slår inte lika brett, varför den kan komma att råda bot på resistenta bakterier.

— De närmaste femton åren har vi inga nya antibiotika i pipeline, det är inte på väg några nya ut på marknaden. Med tanke på att bakterieresistens ökar hela tiden måste vi se oss om efter andra lösningar, säger Maria Furberg som är infektionsspecialist och ansvarig för studien vid Umeå universitetssjukhus.

Utöver förhoppningar om att den äldre typen av antibiotika ska avhjälpa problemet med resistenta bakterier finns också en hypotes om att den i mindre utsträckning kommer ge upphov till otrevliga biverkningar i form av diarréer exempelvis.

— Jag hoppas att den ska vara effektivare på resistenta bakterier. Och jag hoppas att den ska ge mindre biverkningar hos patienterna som diarréer, säger Furber.

Under de första sex månaderna av 2016 inkom omkring 5 300 fall av den multiresistenta tarmbakterien ESBL till Folkhälsomyndigheten. Det är detsamma som en ökning med sexton procent från föregående år. Folkhälsomyndigheten står bakom studien som går ut på att för regeringens räkning utvärdera befintlig antibiotika. Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag har ökats med fem miljoner per år i fyra år för att kunna fullfölja studien.

Källa:Äldre antibiotika mot resistenta bakterier


  • Publicerad:
    2016-08-01 18:00