Nyligen gav Kulturrådet 400 000 kronor i kulturstöd till stiftelsen Expo. Det faktum att Kulturrådets chef, Kerstin Brunnberg, sitter även i Expos styrelse, gjorde att inte ens massmedia kunde blunda för detta sammanträffande. Uppmärksamheten gillades dock inte av Expos VD och chefredaktör, Daniel Poohl, som i en artikel skriver att TT går ”hatsajternas” ärenden.

kerstin_brunnberg_expo2

Att Kerstin Brunnberg sitter på dubbla stolar påpekades på olika nationella nättidningar innan TT tog upp saken även i sin rapportering. I TT:s artikel intervjuas Kerstin Brunnberg och man frågar bland annat om hon har att göra med hur pengarna fördelas och om Expo är att betrakta som en kulturtidsskrift.

Kulturrådet går därefter ut i ett pressmeddelande där man lovar och försäkrar att Kulturrådets chef ”inte deltagit i vare sig beredning eller beslut av ärendet och kan därför inte anses jävig”. Man skriver även att Expo visst kan få kulturstöd eftersom rådet ”arbetar efter den grundläggande principen att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas”.

Under gårdagen publicerade Expos VD och chefredaktör, Daniel Poohl, en artikel under rubriken ”Så når en nyhet från hatsajter etablerad media”. Artikelns budskap kan tolkas som att TT egentligen inte borde ha uppmärksammat saken eftersom avslöjandet först kom via olika ”hatsajter”. Daniel Poohl anser att ”det intressanta i den här historien är varifrån nyheten kommer”.

I slutet av artikeln beskriver Poohl hur dessa så kallade hatsajter drivit en kampanj där TT med flera medier gått deras ärenden. Signaturen ’Kenneth Ahlborn/TT’ besvarar artikeln i kommentarsfältet. Kenneth Ahlborn, som är redigerare på TT och vän till Expos framlidne grundare Stieg Larsson, skriver bland annat följande:

”Det var ett slirigt inlägg Daniel, du har ett och annat att lära av Kerstin Brunnberg. Tror du verkligen att TT, aningslöst, är slutänden av en ”en lyckad kampanj” från rasister och mörkermän? Vem som helst, inklusive Brunnberg och alla medier, begriper att det är ögonbrynshöjande att chefen för Kulturrådet sitter i en styrelse för en tidning som söker och får 400 000 från – Kulturrådet. Skitsamma om hon inte personligen delar ut pengarna, hon är chef för dem som gör det. Därtill gäller det en tidning som knappast kan kalla sig en kulturtidskrift utan att rodna […]”


  • Publicerad:
    2013-01-11 13:48