Nyligen kunde vi läsa hur svenska Expo och norska Vepsen ingått samarbete «mot rasism och intolerans». Här ska jag försöka beskriva vad Expo står för, deras arbetsmetoder och vad vi kan förvänta oss av deras norska partner, Vepsen.

Sverige: Expo
Expo är en privat sionistisk underrättelsetjänst som med kriminella metoder, smutskastning och desinformation försöker att förstöra den nationella rörelsen. Organisationen grundades 1995 med mål att kartlägga allt som hyllar Sverige och/eller kritiserar sionismen. De har en nättidning, expo.se, och en papperstidning vid namn Expo.

Bakom finansiärerna står flera kända sionister som använder organisationen för att bevaka sina politiska intressen i Sverige. En av dem är Gabriel Urwitz som bland annat har blivit utpekad som skyldig för att miljardbelopp försvann från Gotabanken på 90-talet.

Robert Aschberg är styrelsemedlem och använder bland annat sina resurser i Strix-television för Expos räkning. Trofasta medarbetare får arbete i Aschbergs mediesfär. Nyligen blev också Mona Sahlin medlem i Expos styrelse.

Expos trovärdighet har sjunkit drastiskt i allmänhetens ögon sedan starten. Många spekulerar i att det kan bero på att författaren och grundaren Stieg Larsson var idealisten som höll det hela igång och att ingen lyckats ta över sedan hans bortgång.

Norge: Vepsen
Vepsen registrerades som förening i november 2011. Vespen beskriver sitt syfte som «att bedriva grävande journalistik om våldsamma, rasistiska, totalitära eller hatfulla och antidemokratiska miljöer och grupper.»

Vi talar alltså här om en nyuppstartad norsk utgåva av svenska Expo. Vi törs nog tro att de med tid kommer att växa, bli statsunderstödda och samarbeta aktivt med norsk polis och media, som så kallade «experter på högerextrema miljöer». Om deras arbetsmetoder blir som Expos får framtiden utvisa – men vi får tro och hoppas att Vepsen kan hålla sig på en sansad nivå.

Hatgrupper 2011
Efter ett par månaders existens publicerade Vepsen sin första årsrapport: «Hatgrupper 2011», i vilken de tar för sig, enligt rapporten, en «sammanfattning och analys av norska extremistmiljöer i 2011.»

Utifrån innehållsförteckningen kan man tidigt få en överblick över deras agenda. För det första är det endast så kallat «högerextrema» som nämns: Vigrid, Motståndsrörelsen, Slavisk Union, NDL, Nyhetsspeilet, Document.no, FMI osv. Alltså endast rörelser, organisationer och nätsidor som är kritiska till sionism, massinvandring, islam etc. Inte ett ord nämns om «vänsterextrema» eller radikala islamistmiljöer. Vad säger detta om Vepsen? Jo, att de har en agenda. Precis som Expo i Sverige är Vepsen endast fokuserade på nationella grupperingar.

Vad gäller organisationen Vepsens rutiner, arbetsmetoder och generella funktion kan endast framtiden utvisa om de kommer agera likt sin svenska samarbetspartner.

Länkar
Nordfront.net: Svenske Expo og norske Vepsen inngår samarbeide
Vepsens hemsida
Rapporten ”Hatgrupper 2011”


  • Publicerad:
    2012-01-21 00:00