FINLAND. Den 6 december 2014 blev en historisk dag. På Finlands nationaldag marscherade 200 personer genom Helsingfors gator i landets första stora offentliga patriotiska manifestation sedan andra världskriget.